ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ СТРУЧНО-МЕТОДИЧКИХ ЗНАЊА ИЗ ДЕМОГРАФИЈЕ

Каталошки број програма: 1126  

Не

Географски институт Јован Цвијић, САНУ, Ђуре Јакшића 9/3, 11000 Београд, general@gi.sanu.ac.rs, 00381112636395, 00381112636276 , 00381112637597

Милена Панић, m.panic@gi.sanu.ac.rs, 00381112636395, 00381641972993, 00381112637597

Марко Филиповић, др, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ; Власта Кокотовић Каназир, др, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Марко Милошевић, Доктор географије, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ; Марко Филиповић, др, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ; Милена Панић, др, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

природне науке

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Упознавање са савременим демографским процесима и појавама и њиховим ефектима у простору

1. Анализа актуелних демографских процеса (природни прираштај, популациона динамика на Земљи, миграције, популационе политике, итд.) 2. Ревидирање садржаја, појмова, класификација које се односе на демографске процесе и појаве 3. Демографска регионализација света и Србије 4. Упознавање са дигиталним алатима за приказ и анализу демографских података

Након обуке учесник ће бити у могућности да: - Операционализује опште исходе који третирају демографске процесе и појаве - Препозна факторе који утичу на савремено природно и миграционо кретање становништва - Оцени кључне факторе који утичу на глобална миграциона кретања - Протумачи регионалне разлике природног кретања становништва на територији Србије - Ревидира факторе који утичу на миграциона кретања становништва на територији Србије - Анализира ефекте мера популационе политике на примеру држава у свету и Србији - Пронађе релевантне изворе података који се односе на становништво - Користи дигиталне алате за визуализацију и анализу демографских података

 • 1. дан
  • Демографски садржаји у програмима наставе и учења
  • Демографски процеси и појаве кроз теорије и историју
  • Пауза
  • Савремене тенденције у демографији
  • Демографска регионализација света
  • Пауза
  • Савремени демографски процеси и појаве у Србији
  • 5. Анализа демографских трендова применом савремених дигиталних алата
  • Пауза
  • Врсте и извори података у демографији
  • Демографски садржаји у програмима наставе и учења - вежба

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 3.000,00 динара Спецификација цене: 1. Хонорар реализатора (бруто) 2. Ручак и освежење за учеснике 3. Путни трошкови реализатора 4. Амортизација 5. Радни материјал за полазнике: - радна свеска и оловка - CD са презентацијама предавања, - листа препоручене стручна литература - упути ка доступним дигиталним алатима и изворима података

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Географски институт "Јован Цвијић" САНУ Београд Марко Милошевић, Марко Филиповић, Милена Панић 11 3.93
2 ОШ "Дринка Павловић", Београд Марко Милошевић, Марко Филиповић, Милена Панић 21 3.89
3 ОШ Дринка Павловић Београд Марко Милошевић, Марко Филиповић, Милена Панић 24 3.94
4 ОШ "Стојан Живковић Столе" Марко Милошевић, Марко Филиповић, Милена Панић 27 3.96
5 Географски институт "Јован Цвијић" САНУ Београд Марко Милошевић, Марко Филиповић, Милена Панић 13 4

Укупно учесника: 96 | Просечна оцена: 3.94