Медији и ИКТ – ИКТ алати у служби креирања медијских садржаја за наставу

Каталошки број програма: 599  

Не

"Сцио", Рудничка бб, 32300 Горњи Милановац, office@scio.org.rs, 0616183078

Бојана Симовић, bjnrodic@gmail.com, 0642251101, 0642251101

Душан Симовић, Мастер, Студио Плетисанак; Бојана Симовић, Мастер, ОШ „Душко Радовић“ Нови Београд

Душан Симовић, Мастер, Студио Плетисанак; Бојана Симовић, Мастер, ОШ „Душко Радовић“ Нови Београд; Данијела Калањ, Дипломирани професор, Политехника - школа за нове технологије; Зоран Чучковић, Дипломирани теолог, Основна школа "Иван Горан Ковачић" Београд; Катарина Витомировић, мастер, Друга економска школа Београд

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Упознавање са значајем и могућностима медија и подстицање на креирање медијског садржаја уз помоћ различитих ИКТ алата.

- Учвршћивање свести учесника програма о значају и могућностима употребе медија и ИКТ-а у школи данашњице. - Оспособљавање учесника да у сарадњи са ученицима креирају и прилагођавају стимулативна дигитална окружења за учење. - Подстицање функционалног описмењавања учесника и критичког односа према медијима.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници: - разумети значај и могућности медија - увидети важност критичког односа према медијском садржају - бити способни да креирају медијски садржај уз помоћ ИКТ-а - познавати правила комуницирања на интернету - подстаћи ученике на сарадњу у креирању медијских садржаја

 • 1. дан
  • Медији
  • Медијска писменост
  • Пауза
  • ИКТ и медији – могућности коришћења у образовном процесу
  • Пауза
  • Језик на интернету
  • Пауза
  • Деца и медији

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.800,00 динара. Цена обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке.