Успешније кроз Дигитални свет

Каталошки број програма: 398  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, 37. санџачке дивизије бб, info@rcnp.rs, 020322822

Никола Профиловић, info@rcnp.rs, 020322822, 0653182113

Ајсела Хаџиахметовић, Професор мастер технике и информатике , ОШ“Авдо Међедовић“, Нови Пазар; Санела Међедовић , Професор разредне наставе, ОШ“Ђура Јакшић“; Мирсада Трипковић, Дипломирани учитељ - мастер, МПНТР

Ајсела Хаџиахметовић, Професор мастер технике и информатике , ОШ“Авдо Међедовић“, Нови Пазар; Санела Међедовић , Професор разредне наставе, ОШ“Ђура Јакшић“

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оснаживање компетенција наставника за успешнију реализацију наставе Дигиталног света кроз рад са апликацијама предвиђеним за достизање исхода и израду интерактивних садржаја и њихову примену у складу са потребама предмета

Оснаживање компетенција наставника за примену специфичног контекста ИКТ и приступа ради успешније реализације наставе Дигиталог света -Оспобљавање наставника за израду и примену интерактивних наставних садржаја ради успешније реализације наставе Дигиталог света -Оспособљавање наставника за елементарно блоковско програмирање и рад за апликацијама предвиђеним за достизање исхода предмета Дигитални свет

По завршетку обуке очекује се да ће наставници бити: -Оснажени за примену специфичног контекста ИКТ и приступа у наставној пракси у циљу успешније реализације наставе Дигиталог света -Оспобљени за израду и примену интерактивних наставних садржаја ради успешније реализације наставе Дигиталог света -Оспособљени за елементарно блоковско програмирање и рад за апликацијама предвиђеним за достизање исхода предмета Дигитални свет.

 • 1. дан
  • Увод
  • ИКТ у реализацији наставе дигиталног света-специфични контекст и приступ у настави
  • Пауза
  • Дигитално друштво - употреба апликација за достизање предвиђених исхода и ИКТ алати за примену у на
  • Пауза за ручак
  • Безбедно коришћење дигиталних технологија - унапређивање реализације теме уз примену ИКТ
  • Пауза
  • Развијање алгоритамског начина размишљања кроз блоковско програмирање

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по једном учеснику је 1000 динара. Укупна цена једнодневног семинара за групу од 30 учесника је: 30.000 дин. Спецификација: - надокнада предавачима по предавачу по дану 13.500 динара бруто са порезима - Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар по организованом семинару 3.000 динара Освежење, исхрана учесника и путни трошкови учесника и реализатора и смештај

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар, 37.Санџачке дивизије бб Ајсела Хаџиахметовић, Санела Међедовић 23 3.99
2 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар, 37.Санџачке дивизије бб Ајсела Хаџиахметовић, Санела Међедовић 22 3.98

Укупно учесника: 45 | Просечна оцена: 3.99