Подршка остварености и испуњености васпитача у свом послу кроз међусобно консултовање у раду

Каталошки број програма: 845  

Не

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ, Горричка бб, Смедерево, vaspitacisrbije@gmail.com, 0264611545, 0628883800 , 0264611545

Слободанка Радосављевић, vaspitacisrbije@gmail.com, 0264611545, 0628883800, 0264611545

Златко Гајић , Педагог физичке културе,

Златко Гајић , Педагог физичке културе, ; Ферида Чустовић, Мастер, Предшколска установа“11 април“; Драгана Ћетковић , Васпитач у ПУ, П.У. Чика Јова Змај - Београд

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Стицање знања и умења о подршци остварености и испуњености васпитача у свом послу кроз међусобно консултовање у раду

Стицање знања о садржајима подршке остварености у свом послу Стицање знања o садржајима подршке испуњености у свом послу Стицање знања и умења за организовање међусобног консултовања васпитача за подршку остварености и испуњености у свом послу

Примена стечених знања и умења у међусобном консултовању са колагама у раду

 • 1. дан
  • Подршка остварености у послу васпитача
  • пауза
  • Подршка испуњености васпитача у послу
  • пауза
  • Садржаји и начини организовања међусобног консултовања васпитача
  • пауза
  • Међусобно косултовање за подршку запитности у послу
  • пауза
  • Међусобно косултовање за подршку зачудости у послу
  • пауза
  • Међусобно консултовање за подршку заноса у послу
  • пауза
  • Међусобно консултовање за подршку посвећености у послу
  • пауза
  • Оствареност и испуњеност семинара

30

дана: 1
бодова: 8

3000 по учеснику – укључена је обука учесника са материјалима и средствима која се користе у обуци