ПУТОКАЗИ КА УЧЕЊУ

Каталошки број програма: 866  

Не

Удружење васпитача Војводине, Петра Драпшина 8, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642 , 0216338749

Радмила Петровић, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, 0646422642, 0216338749

Јована Тукоди, Дипл. психолог, ПУ "Радосно детињство" Нови Сад; Сандра Кампел Митић, Дипл. педагог, ПУ "Радосно детињство" Нови Сад; Тања Савић, Педагог мастер, ПУ "Радосно детињство" Нови Сад

Јована Тукоди, Дипл. психолог, ПУ "Радосно детињство" Нови Сад; Сандра Кампел Митић, Дипл. педагог, ПУ "Радосно детињство" Нови Сад; Тања Савић, Педагог мастер, ПУ "Радосно детињство" Нови Сад; Јована Марков, Струковни васпитач деце предшколског узр, ПУ "Радосно детињство" Нови Сад

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Разумевање положаја детета и улоге одраслог у процесу учења у предшколском програму. Јачање компетенција за непосредан рад са децом-усвајање знања о холистичкој природи развоја детета; умења за креирање подстицајног окружења за учење.

Разумевање процеса учења кроз односе-креирање подстицајног социјалног окружења; разумевање појма привржености, развој осетљивости за препознавање квалитета образаца привржености и импликације на грађење односа; разумевање односа као „подупирача“ учења; шта је за дете важно у односима; како одрасли граде односе. Разумевање процеса учења у контексту креирање подстицајног физичког окружења; простор као део реалног програма; функционално опремање и коришћење заједничких простора и радних соба. Разумевање процеса учења - деца уче оно што живе; како деца уче-теоријски приступ, развијање компетенција за целоживотно учење, интегрисано учење, неговање природне радозналости, заједничко разумевање игре као начина приступања свету.

Полазници познају различите обрасце привржености, различите потребе деце и спрам њих пружају подршку. Препознају различите ситуације учења. Учесници разумеју дете као активног учесника у учењу и живљењу у заједници. Учесници развијају партиципативни однос према детету. Учесници мењају уверења о својој улози у процесу заједничког учења деце и одраслих. Учесници редефинишу своју улогу - ка рефлексивном практичару, истраживачу, креатору реалног програма. Учесници разумеју окружење као неодвојиви део програма и подржани су да стварају подстицајно окружење за учење - социјално и физичко. Учесници разумеју интергисано учење - јединство дечијих доживљаја, мисли и делања. Учесници препознају значај коришћења различитих места за учење.

 • 1. дан
  • Односи
  • Пауза
  • Ситуације учења
  • Пауза
  • Зашто нам је важан простор
  • Пауза
  • Деца уче оно што живе

30

дана: 1
бодова: 8

2500 динара по учеснику. У цену су урачунати хонорари за реализаторе, материјал и путни трошкови реализатора, а нису урачнунати порези и доприноси које сноси наручилац обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Чока Јована Тукоди, Сандра Кампел Митић, Тања Савић 30 3.95
2 Кикинда Јована Тукоди, Сандра Кампел Митић, Тања Савић 29 3.98
3 Оџаци Јована Тукоди, Сандра Кампел Митић, Тања Савић 28 3.94

Укупно учесника: 87 | Просечна оцена: 3.96