Квантитативни модели у настави стручних трговинских предмета

Каталошки број програма: 981  

Не

Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, 11000 Београд, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178 , 0112622734

Драган Стојковић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178, 0112622734

Драган Стојковић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду; Горан Петковић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду; Зоран Богетић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду

Невена Мутабџић, мастер економиста , Економски факултет Универзитета у Београду; Драган Стојковић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду; Горан Петковић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду; Зоран Богетић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду; Алекса Докић, мастер економиста , Економски факултет Универзитета у Београду

стручни предмети у средњем стручном образовању

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање компетенција наставника трговинских предмета и квалитета наставног процеса кроз коришћење квантитативног моделирања као савременог метода рада у настави трговинске групе предмета.

• Оспособљавање наставника да креирају и користе квантитативне моделе у настави трговинских предмета. • Унапређење наставничких вештина коришћењем МС Ексела за квантитативно моделирање. • Оспособљавање наставника да презентују резултате квантитативних модела и да примењују различита пословна сценарија. • Интеграција и корелација садржаја међу трговинским предметима.

По завршетку обуке наставници ће бити оспособљени да креирају и користе квантитативне моделе у настави трговинских предмета. Такође ће се подићи њихов ниво познавања МС Ексела који ће моћи да користе и за израде графичких и табеларних приказа. Учесници ће бити у стању да повезују наставне садржаје трговинских предмета у наставне целине.

 • 1. дан
  • Неопходност употребе квантитативних модела у настави трговинских предмета
  • Пауза
  • Израда модела профитабилности у МС Екселу
  • Пауза
  • Управљање асортиманом у трговини
  • Пауза
  • Управљање ценама у трговини помоћу квантитативних модела
  • Пауза
  • Завршна дискусија
  • Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

2000 динара (ПДВ, хонорари за реализатори, радни материјал, освежење и слано послужење када се курс реализује на Економском факултету у Београду)