Акционо истраживање у учионици у циљу унапређивања наставне праксе

Каталошки број програма: 468  

Не

Основна школа "Милутин и Драгиња Тодоровић", Саве Немањића 2, osmdt@mdt.edu.rs, 034304205, 034304206 , 034304205

Драган Павловић, tamara.milovanovic@mdt.edu.rs, 034304205, 0656644381, 034304205

Драган Павловић, магистар, ОШ"Милутин и Драгиња Тодоровић"; Весна Анђелић, професор разредне наставе, ОШ"Милутин и Драгиња Тодоровић"; Јасна Танасковић, Професор математике и информатике, ОШ Милутин и Драгиња Тодоровић

Драган Павловић, магистар, ОШ"Милутин и Драгиња Тодоровић"; Весна Анђелић, професор разредне наставе, ОШ"Милутин и Драгиња Тодоровић"; Јасна Танасковић, Професор математике и информатике, ОШ Милутин и Драгиња Тодоровић

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Развијање и оснаживање професионалних компетенција наставника за процењивање остварености образовно васпитног рада и самовредновање сопственог рада.

Оснаживање полазника за разумевање и примену акционог истраживања у процесу планирања и евалуације наставног процеса и васпитно образовног рада. Проширивање знања полазника о прикупљању и обради података и Веб алатима за њихову лакшу обраду.

Учесници примењују акционо истраживање ради бољег планирања и евалуације наставног процеса.

 • 1. дан
  • Упознавање и договор о раду
  • Врсте педагошких истраживања и методе
  • Шта је акционо истраживање?
  • Пауза
  • Фазе акционог истраживања
  • Радионица - Процес акционог истраживања
  • Ручак
  • Дигитални алати за прикупљање и обраду података
  • Пауза
  • Радионица- Осмислити акционо истраживање
  • Задавање домаћег задатка учесницима и вредновање семинара

30

дана: 1
бодова: 8

2000.00 нето по учеснику. Цена укључује надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Душан Радовић" Пирот Весна Анђелић, Јасна Танасковић 30 3.94
2 ош"Синиша Николајевић" Београд Драган Павловић, Весна Анђелић, Јасна Танасковић 30 3.82

Укупно учесника: 60 | Просечна оцена: 3.88