Активно учење/настава 2: напредни ниво

Каталошки број програма: 409  

Не

Образовни форум, Бранкова 21а, eduforum@sezampro.rs, 0113286247, , 0113286247

Зорица Поповић, eduforum@sezampro.rs, 0113286247, 0606561563, 0113286247

Иван Ивић, Пензионисани професор Универзитетa у Бео, ; Ана Пешикан, доктор психологије, Филозофски факултет, Београд; Слободанка Антић, доктор психологије, ФАСПЕР

Иван Ивић, Пензионисани професор Универзитетa у Бео, ; Ана Пешикан, доктор психологије, Филозофски факултет, Београд; Слободанка Антић, доктор психологије, ФАСПЕР; Ратко Јанков, доктор хемије, ; Вера Пантовић, Наставник физике, педагог, ; Наташа Стојановић, дипломирани педагог, Гимназија „Свети Сава„; Јелена Стефановић, доктор филологије, ; Саша Гламочак, Магистар књижевних наука, ; Весна Петровић, доцент, ; Вера Муждека, Дипломирани хемичар, Природно Математичк, ; Снежана Јовић, дипломирани педагог, ОШ „Ж. Љујић„, Нова Варош; Драган Кувељић, специјалиста за методику грађанског васп, ОШ „М. Стиковић„, Пријепоље; Благица Златковић, Редовни професор, ; Марица Гаврилов, дипломирани школски психолог, ОШ „Др Јован Цвијић„ Зрењанин;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање квалитета знања и умења која ученици стичу у школи, преко унапређивања знања и умења наставника за примене иновативних метода наставе/учења и вреедновање наставног процеса.

Унапређивање педагошких, наставничких компетенција наставника за увођење активних, партиципативних и интерактивних метода наставе/учења у основне и средње школе. Подстицање развоја осетљивости наставника за позицију и образовне потребе ученика у наставном процесу. Оспособљавање наставника за примену процедуре за анализу и вредновање наставног процеса Оспособљавање наставника за самовредновање.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводАнализа искустава у примени идеја активног учења у реалним условима рада наставника Показатељи улога и активности ученика у наставном процесу ПаузаПоказатељи улога и активности ученика у наставном процесу у различитим наставним ситуацијамаПаузаУпознавање са процедуром за анализу сценарија за час Пауза2. данСамостално извођење процедуре за анализу сценарија ПаузаУпознавање са процедуром секвенцијалне анализе изведене наставе ПаузаПримена секвенцијалне анализе Сумирање семинара и евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

Цена за оба дана износи укупно 5 200,00 по учеснику. У цену су укључени сви трошкови: инструкторски хонорари, трошкови пута и боравка за инструкторе, као и копије свих радних материјала који ће се користити на семинару.