Теоријске иновације у пословној економији, рачуноводству и основама економије и коришћење савремених наставних метода

Каталошки број програма: 999  

Не

Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, 11000 Београд, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178 , 0112622734

Драган Стојковић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178, 0112622734

Синиша Радић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду; Драган Стојковић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду; Мирјана Челић, магистар економских наука, Средња школа Светозар Милетић; Горан Петковић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду; Ђорђе Митровић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду

Милутин Јешић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду; Синиша Радић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду; Милутин Живановић, мастер економиста , Економски факултет Универзитета у Београду; Драган Стојковић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду; Мирјана Челић, магистар економских наука, Средња школа Светозар Милетић; Горан Петковић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду; Зоран Богетић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду; Ђорђе Митровић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду; Алекса Докић, мастер економиста , Економски факултет Универзитета у Београду; Милена Лутовац Ђаковић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду

стручни предмети у средњем стручном образовању

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређење компетенција наставника економске групе предмета у средњим стручним школама применом савремених теоријских концепата и метода рада.

1. Стицање увида у теоријске иновације у домену струке и унапређење стручних компетенција наставника у области пословне економије, рачуноводства и основа економије. 2. Оспособљавање наставника да примене савремене методе у настави као што су симулација, сценарио анализа и проблемски задаци и алати (МС Ексел). 3. Оспособљавање за примену савремених теоријских концепата и њихова имплементација различитим наставним методама у наставни процес. 4. Подстицање интерактивне наставе кроз примену нових наставних метода и алата.

По завршетку обуке наставници ће унапредити знања о теоријским иновацијама у кључним областима пословне економије, рачуноводства и основа економије која су предвиђена програмом рада у средњим стручним школама. Наставници ће бити оспособљени да реализују интерактивну и динамичну наставу и повежу наставне садржаје више предмета у наставне целине.

 • 1. дан
  • Теоријске иновације у области пословне економије –иновације у набавци и продаји у предузећу
  • Пауза
  • Теоријске иновације у настави рачуноводства-актуелна питања на подручју финансијског извештавања
  • Пауза
  • Како употреба MS Excelа може побољшати наставу и усвајање градива? Пример модела ГПМ
  • Пауза
  • Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

2000 динара (ПДВ, хонорари за реализаторе, радни материјал, освежење и слано послужење када се курс реализује на Економском факултету у Београду)