ЗАЈЕДНИЧКО РАЗВИЈАЊЕ ПРОГРАМА СА ДЕЦОМ

Каталошки број програма: 820  

Не

ПУ Врачар, Бјелановићева 2, predskolska.ustanova.vracar@gmail.com, 0117154077, 0117154086 , 0117154105

Љиљана Драгутиновић, seminaripuvracar@gmail.com, 0112443936, 0641212722

Љиљана Драгутиновић, Дипломирани васпитач, мастер , ПУ "Врачар"

Љиљана Драгутиновић, Дипломирани васпитач, мастер , ПУ "Врачар"; Нада Парезановић, Дипломирани педагог, пензионер

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Јачати разумевање важности учешћа васпитача у заједничким активностима са децом, коришћењем различитих поступака или стратегија

Увиђање значаја укључивања дечје перспективе и преиспитивање начина њеног укључивања и разумевања -Јачање капацитета учесника за „слушање“ деце -Анализа начина учешћа васпитача током заједничког развијања програма

Очекује се да ће, након обуке и примене програма, учесници: -Разумети повезаност приступа усмерености на снаге и потенцијале детета са сликом о детету у програмској концепцији -Увидети значај укључивања дечје перспективе -Ојачати своје капацитете у начинима укључивања дечје перспективе и користити је у свакодневном раду -Увидети значај и начине учешћа васпитача током заједничког развијања програма

 • 1. дан
  • Стратегије васпитача у заједничком развијању програма
  • Пауза
  • Сагледавање значаја перспективе детета у програму
  • Пауза за ручак
  • Консултовање са децом
  • Пауза
  • Један дан у вртићу
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2000,00 дин. по учеснику (плус трошкови превоза ван Београда) Цена обухвата надокнаду предавачима и радни материјал.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд, ПУ "Врачар", вртић "Мића и Аћим", Војводе Драгомира 11 Љиљана Драгутиновић, Нада Парезановић 29 3.91
2 Београд, ПУ "Врачар", вртић "Мића и Аћим", Војводе Драгомира 11 Љиљана Драгутиновић, Нада Парезановић 30 3.99
3 Београд, ПУ "Врачар", вртић "Мића и Аћим", Војводе Драгомира 11 Љиљана Драгутиновић, Нада Парезановић 30 3.99
4 Београд, ПУ "Врачар", вртић "Мића и Аћим", Војводе Драгомира 11 Љиљана Драгутиновић, Нада Парезановић 28 3.98
5 ПУ "Врачар", вртић "Мића и Аћим", Војводе Драгомира 11, Београд Љиљана Драгутиновић, Нада Парезановић 26 3.95
6 Београд, ПУ "СУРЧИН" вртић "Паун" Косовска 2 Љиљана Драгутиновић, Нада Парезановић 30 3.91
7 Београд, ПУ "СУРЧИН" вртић "Паун" Косовска 2 Љиљана Драгутиновић, Нада Парезановић 29 3.98
8 ПУ Ариље, Милоша Глишића 34, Ариље Љиљана Драгутиновић, Нада Парезановић 28 3.93
9 ПУ Ариље, Милоша Глишића 34, Ариље Љиљана Драгутиновић, Нада Парезановић 15 3.93
10 Нови Сад, ПУ Радосно детињство, Павла Симића 9 Љиљана Драгутиновић, Нада Парезановић 30 3.88
11 ПУ "Наша младост" Михајла Пупина 2, Лапово Љиљана Драгутиновић, Нада Парезановић 23 4
12 Београд, вртић "Мића и Аћим" Војводе Драгомира 11 Љиљана Драгутиновић, Нада Парезановић 28 3.87
13 ПУ "Наша радост", вртић Шумица, Банијска бб, Суботица Љиљана Драгутиновић, Нада Парезановић 30 3.99
14 ПУ "Др Сима Милошевић", Капетана Радича Петровића 26, Београд, Земун Љиљана Драгутиновић, Нада Парезановић 30 3.98
15 ПУ "Др Сима Милошевић", Капетана Радича Петровића 26, Београд, Земун Љиљана Драгутиновић, Нада Парезановић 30 3.98
16 ПУ "Савски венац" вртић "Краљица Марија", Милоша Поцерца 6 Љиљана Драгутиновић, Нада Парезановић 30 3.94

Укупно учесника: 446 | Просечна оцена: 3.95