Начини заштите младих од опасности и злостављања на интернету

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 111  

Да

Удружење професора информатике Србије, Нови Сад, Пастерова 14/11, upis.ks@gmail.com, 0603020748

Горан Јовишић, upis.ks@gmail.com, 0603020748, 0603020748

Горан Јовишић, Професор информатике, Карловачка гимназија, Сремски Карловци

Младен Јовановић, Дипл проф. техн. образ., Дипл. маш. инж., Основна школа „Мирослав Антић“, Ниш; Јовица Стаменковић, дипл. инж. електротехнике , Техничка школа, Власотинце

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у дому ученика - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Како препознати претње и узнемиравања на интернету. Заштита од претњи на интернету. Упознавање са правилима безбедног коришћења интернета. Шта учинити у случају узнемиравања путем дигиталних медија. Подстиче коришћење информационих технологија.

Обучити наставнике како да пренесу ученицима знања, вештине и технике заштите од непримерених садржаја и негативних ефеката коришћења Интернета. Подићи ниво знањао томе на који начин виртуелна стварност утиче на нас и докле смеју да се упуштају у дигитални свет, да то буде безбедно без последица. Усвајање правила понашања приликом сурфа, четовања, упоyзавање са заштитним алатима на рачунару спам филтера, како поступати са сумњивим е-маил порукама, заштити рачунар од вируса, како препознати преваре на интернету, упознавање са типовима сексуалног узнемиравања путем интернета. Технике и методе заштите профила на друштвеним мрежама. Коме се обратити у случају узнемиравања Савети о безбедности на интернету за родитеље, ученике и наставнике

Полазници ће бити упознати са типовима онлајн комуникације, друштвеним мрежама, техничким мерама заштите на друштвеним мрежама, са неприкладним садржајима на интернету и начинима заштите. Упознаће се са рачунарским вирусима и алатима заштите рачунара од њих, са веб прегледачима и подешавањима са правилима нететикеције. Презентације са обуке приказују својим ученицима. Обучиће ученике како како да на практичан начин препознају видове насиља и злостављања на интернету и како да се заштите од насиља.

 • 1. недеља
  • Како препознати облике насиља и најчешћих облика злоупотребе деце на интернету?
  • Онлајн комуникација
  • Twiter i Instagram - отварање налога, заштита налога, мере превенције
 • 2. недеља
  • Информације на интернету
  • Злонамерни програми
 • 3. недеља
  • Рачунарски вируси и заштита претраживача
  • Преваре на интернету усмерене ка малолетницима
 • 4. недеља
  • Испитивање и обучавање циљњих група
  • Завршни сусрет, евалуација обуке

30

недеља: 4
бодова: 32

5000 динара. У цену укључени трошкови хостинга, хонорари реализатора са порезима и доприносима, путни трошкови реализатора за завршни сусрет.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Младен Јовановић, Јовица Стаменковић 20 3.91
2 Младен Јовановић, Јовица Стаменковић 30 3.82
3 Јовица Стаменковић 25 3.84
4 Младен Јовановић, Јовица Стаменковић 28 3.8
5 Младен Јовановић, Јовица Стаменковић 28 3.9

Укупно учесника: 131 | Просечна оцена: 3.85