Активно учење /настава 1: базични ниво

Каталошки број програма: 408  

Не

Образовни форум, Бранкова 21а, eduforum@sezampro.rs, 0113286247, , 0113286247

Зорица Поповић, eduforum@sezampro.rs, 0113286247, 0606561563, 0113286247

Иван Ивић, Пензионисани професор Универзитетa у Бео, ; Ана Пешикан, доктор психологије, Филозофски факултет, Београд; Слободанка Антић, доктор психологије, ФАСПЕР

Иван Ивић, Пензионисани професор Универзитетa у Бео, ; Ана Пешикан, доктор психологије, Филозофски факултет, Београд; Слободанка Антић, доктор психологије, ФАСПЕР; Ратко Јанков, доктор хемије, ; Стојанка Јаноши Зељковић, Професор педагогије, Основна школа„ Славко Родић„ Бачки Јарак; Вера Пантовић, Наставник физике, педагог , ; Горица Ивановић, , ОШ''Свети Сава''; Невенка Крагуљац, дипломирани педагог, ОШ"Филип Филиповић"; Јелисавета Вилотић, , ОШ„Дринка Павловић„; Вера Муждека, Дипломирани хемичар, Природно Математичк, ; Гордана Марковић Сакић, дипломирани школски психолог-педагог, Основна школа „Анта Богићевић„ Лозница; Татијана Јовановић, дипл. филолог за српски језик и југослов, ОШ "Свети Сава" Ниш; Радиша Ђорђевић, Дипломирани педагог , ; Драган Кувељић, специјалиста за методику грађанског васп, ОШ „М. Стиковић„, Пријепоље; Благица Златковић, Редовни професор, Педагошки факултет у Врању;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање квалитета знања и умења која ученици стичу у школи, преко унапређивања знања и умења наставника за примене иновативних метода наставе/учења.

• Унапређивање педагошких, наставничких компетенција наставника за увођење активних, партиципативних и интерактивних метода наставе/учења у основне и средње школе. • Подстицање развоја осетљивости наставника за позицију и образовне потребе ученика у наставном процесу. Оспособљавање наставника за вредновање наставног процеса и самовредновање.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводОднос наставе и учењаПаузаУченик или дете у наставном процесу?ПаузаУлоге и активности наставника ПаузаКако се могу активирати ученици у настави? Природа задатка и активности ученика2. данМетоде наставе / учењаПауза у току темеПаузаЦиљеви образовања и активна школаПаузаЕдукативна радионица 3. данПрирода школских предмета наспрам облика наставе: Пауза у току темеПаузаАктивна настава/учење и проблеми реалне школске праксепаузаЕвалуација семинара

30

дана: 3
бодова: 24

Цена за сва три дана износи укупно 7 700,00 по учеснику. У цену су укључени сви трошкови: инструкторски хонорари, трошкови пута и боравка за инструкторе, као и копије свих радних материјала који ће се користити на семинару. Сваки учесник добија приручник АУН на диску, свеску, оловку, фасциклу... Инструктори доносе у школу све што је потребно за рад. Такође, за библиотеку школе/установе се доноси приручник АУН на диску, два примерка "Како приближити деци природне науке кроз активно учење".