Рачунарско размишљање

Каталошки број програма: 390  

Не

Академија васпитачко медицинских струковних студија, Балканска 18, 3700 Крушевац, info@vaspks.edu.rs, 037447007, 037420761

Катарина Томић, katarinat@vaspks.edu.rs, 037420760, 062794234

Милан Живановић, Доктор методике наставе математике, Академија Васпитачко-медицинских стр. студија; Иван Томић, Магистар техничких наука, Академија васпитачко медицинских струковнихстудијa; Данијела Томић, , Основна школа „ Станислав Бинички“ Јасика

Милан Живановић, Доктор методике наставе математике, Академија Васпитачко-медицинских стр. студија; Иван Томић, Магистар техничких наука, Академија васпитачко медицинских струковнихстудијa; Данијела Томић, , Основна школа „ Станислав Бинички“ Јасика; Малиша Стевановић, доктор наука, Академија струковних студија „Шумадија“; Весна Стевановић, доктор наука електротехника и рачунарств, Академија васпитачко медицинских струк. студија

информатика

васпитач у предшколској установи - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник разредне наставе - компетенције васпитача у непосредном раду са децом

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развијање алгоритамског начина размишљања

Специфични циљ је примена алгоритамског начина размишљања у различитим областима развоја деце: математици, развоју језика, природи и друштву, музици, физичком и ликовном васпитању и образовању. Стицање професионалних знања и развијање стручних компетенција за алгоритамски начин размишљања.

Полазник ће након обуке моћи да реализују са децом теме које развијају логичко мишљење, закључивање, решавање проблема, како да се препознају мање целине неког већег проблема, како се препознају целине које се понављају (цикличне структуре) и како се прави алгоритам. Научиће да управљају једноставнијим роботима (БеБот, ВеДу 2.0) и како могу искористити различите апликације у развоју рачунарског размишљања.

 • 1. дан
  • Теоријске основе рачунарског размишљања без примене технологије
  • пауза
  • Радионица-Рачунарско размишљање без примене технологије
  • пауза
  • Примена робота у тестирању програма
  • пауза
  • Примена апликација у развоју рачунарског размишљања

30

дана: 1
бодова: 8

2500 дин.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Академија васпитачко медицинских струковних студија, Ћирила и Методија 22, Крушевац Иван Томић, Данијела Томић 30 3.93

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.93