Изазови рада у неподељеној школи-комбинованом одељењу

Каталошки број програма: 537  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Горан Лaзић, Професор разредне наставе, ОШ „Живко Томић“; Јелена Лазић, Професор разредне наставе, ОШ „Живко Томић“, Доња Шаторња

Горан Лaзић, Професор разредне наставе, ОШ „Живко Томић“; Јелена Лазић, Професор разредне наставе, ОШ „Живко Томић“, Доња Шаторња

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање професионалних компетенција наставника да осавремене наставни процес у неподељеној школи и комбинованом одељењу како би утицали на већа образовна постигнућа ученика.

Оснажити учеснике да имплементирају стечена знања у наставни процес. Демонстрирати учесницима могућности реализације примене понуђених модела организације наставног процеса у неподељеној школи и комбинованом одељењу с циљем да ученике уведу у процес учења, самоучења и перманентног учења.

По реализацији обуке учесници ће бити у стању да: примењују понуђене технике, методе и наставне моделе у свом раду како би подстицали ученике да развију образовне потенцијале; Успешније планирају и реализују наставу у неподељеној школи и комбинованом одељењу у складу са образовним исходима и међупредметним компетенцијама;

 • 1. дан
  • Уводни део
  • Рад у неподељеној школи комбинованом одељењу између теорије и праксе
  • Пауза
  • Дидактичко-методичке специфичности рада у неподељеној школи и комбинованом одељењу
  • Пауза
  • Ефикасна организаци рада у неподељеној школи/комбинованом одељењу - боља ученичка постигнућа
  • Пауза
  • Ефикасна организаци рада у неподељеној школи/комбинованом одељењу - боља ученичка постигнућа
  • Дискусија и подела уверења

30

дана: 1
бодова: 8

1 700 динара по полазнику за групу од 30. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организатора програма, радно–потрошни материјал; Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Бата Булић", Јована Јовановића Змаја 1, Петровац на Млави Горан Лазић, Јелена Лазић 24 3.71

Укупно учесника: 24 | Просечна оцена: 3.71