Примена информационих технологија у раду на алтерацијама и модулацијама у настави солфеђа: унапређивање дигиталних компетенција наставника (реализација у оквиру пројекта Erasmus + KA2, „ДЕМУСИС")

Каталошки број програма: 1051  

Не

Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића б.б, kabinet@filum.kg.ac.rs, 034304270

Биљана Мандић, biljana.mandic@gmail.com, 034304270, 0641805704

Кристина Парезановић, Доктор наука, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу; Саша Павловић, Доктор наука, Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци

Кристина Парезановић, Доктор наука, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу; Саша Павловић, Доктор наука, Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци

уметности

наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за примену информационих технологија у настави солфеђа, тачније апликацијâ које се користе у свету за савладавање градива из области солфеђа, чиме се компетенције наставника проширују, а настава постаје атрактивнија

Обука у раду са апликацијама за елементе наставе солфеђа; презентовање методског приступа у раду са алтерацијама (настанак, врсте, третман); презентовање методског приступа у раду на модулацијама (врсте, хармонски језик, перцепција); усвајање знања, вештина и техника рада на алтерацијама и модулацијама кроз репродукцију и опажање; различите врсте софтвера и рада помоћу њих у настави солфеђа; корелација са наставом теорије музике; омогућавање савладавања градива радом са дигиталним наставним средствима; унапређивање методике рада за појединачне области предмета, са подстицањем примене иновација у раду; подстицање наставника за коришћење ИКТ-а у настави; унапређивањe методских поступака; презентовање модела дигиталне мултимедијалне учионице

Полазници ће бити оспособљени: да користе презентоване апликације и софтвере у раду са ученицима; да наставу солфеђа обогате дигиталним наставним средствима; да примене научене/презентоване апликације у настави солфеђа; да инвентивније и интересантније презентују садржај предмета солфеђо, а посебно области: музичко стваралаштво, репродукција, опажање, ритам, развој музичке меморије и теорија музике.

  • 1. дан
    • Примена информационих технологија у раду на алтерацијама и модулацијама
    • Пауза
    • Примена информационих технологија у раду на алтерацијама и модулацијама

30

дана: 1
бодова: 8

3.500,00 РСД