Улога васпитача и наставника у развијању предузимљивости и предузетничког талента код деце и ученика у дигитално доба

Каталошки број програма: 753  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385 , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Дејан Цакић, професор разредне наставе, мастер образо, Основна школа „Милутин Смиљковић“ – Винарце, Леско; Ивана Мицић, Мастер менаџер, Школа за развој пословних вештина; Гордана Станковић, Мастер образовних политика, Школска управа Београд

Дејан Цакић, професор разредне наставе, мастер образо, Основна школа „Милутин Смиљковић“ – Винарце, Леско; Ивана Мицић, Мастер менаџер, Школа за развој пословних вештина; Гордана Станковић, Мастер образовних политика, Школска управа Београд

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Јачање знања, вештина, умећа и компетенција полазника у области развоја иновационог и предузетничког знања у доба дигитализације са циљем да се знање пренесе деци у предшколским установама и основним школама.

Oснаживање наставника, васпитача и стручних сарадника за подстицање и подржавање предузимљивости, оријентације ка предузетништву и развијање предузетничких компетенција деце и ученика кроз организовање округлих столова,радионица, дебата, изложби и других облика активности за децу,ученике и родитеље.

Полазник оспособљен да: - разуме своју улогу у процесу развоја предузетничких вештина; - знање и вештине стечене на обуци примењује у подстицању предузетништва ; - препозна и примењује моделе и начине развоја креативне и иновативне предузетничке идеје и подстиче децу на такав модел размишљања и ставова; - препозна, подстиче и развија предузетничке потенцијале код деце и ученика; - препозна рано испољавање предузетничких вештина и склоности код деце и у сарадњи са родитељима унапређују исте ; - организује континуиране радионице, манифестације, трибине и изложбе за децу и ученике.

 • 1. дан
  • „Увод у креативно и иновативно предузетништво“
  • Пауза
  • „Креативношћу до иновативног предузетништва“
  • Пауза
  • Улога и значај просветних радника у подстицању развоја иновативности и предузетничког духа код деце
  • Пауза
  • „Дигитално предузетништво“
  • Рефлексија, евалуација, затварање семинара

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника цена по учеснику износи 2.500 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Бора Станковић" Паунова 19а, Београд Ивана Мицић, Гордана Станковић 29 3.68

Укупно учесника: 29 | Просечна оцена: 3.68