Видео лекције и филм – ИКТ алати за креирање и емитовање садржаја

Каталошки број програма: 483  

Не

"Сцио", Рудничка бб, 32300 Горњи Милановац, office@scio.org.rs, 0616183078

Бојана Симовић, bjnrodic@gmail.com, 0642251101, 0642251101

Душан Симовић, Мастер, Студио Плетисанак; Бојана Симовић, Мастер, ОШ „Душко Радовић“ Нови Београд

Душан Симовић, Мастер, Студио Плетисанак; Бојана Симовић, Мастер, ОШ „Душко Радовић“ Нови Београд; Данијела Калањ, Дипломирани професор, Политехника - школа за нове технологије; Зоран Чучковић, Дипломирани теолог, Основна школа "Иван Горан Ковачић" Београд

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање дигиталних компетенција наставника везаних за креирање и коришћење видео лекција и филма, подизање свести учесника о значају и могућностима коришћења видео лекција и филма како у онлајн настави, тако и у непосредној настави у школи.

- Стицање знања о креирању, емитовању и чувању видео лекција. - Представљање бесплатних алата и упознавање са неопходним софтвером и хардвером за креирање и приказивање видео лекција и филма. - Стицање знања о писању сценарија, режирању, снимању и монтажи филма.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити оспособљени да: - уоче значај и могућности примене видео лекција и филма у настави; - користе представљене хардвере и софтвере са циљем припреме, пласирања и чувања видео лекција; - направе план снимања, сниме и монтирају филм који ће користити за потребе наставе; - претражују и вреднују квалитет видео лекција које могу пронаћи у различитим базама на интернету; - користе различите онлајн алате за наставу на даљину.

 • 1. дан
  • Појам, предности и недостаци видео лекција
  • Креирање и емитовање видео лекција – бесплатни софтвери и препоруке за хардвер
  • Пауза
  • Базе видео лекција – чување и претраживање
  • Појам филма и могућности коришћења филма као дидактичког средства за потребе наставе
  • Пауза
  • Синопсис, сценарио и књига снимања
  • Примена софтвера и хардвера у изради филма
  • Пауза
  • Увод у видео монтажу

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.800,00 динара. Цена обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке.