Трговина људима (децом) – превенција и едукација

Каталошки број програма: 292  

Не

ASTRA- Akcija protiv trgovine ljudima, Terazije 6, Belgrade, astra@astra.rs, 0117850001

MIrjana Mitić, mbm@astra.rs, 0117850000, 0653347817

Ivana Radović, master, ; Марија Анђелковић, Мастер правник из области права детета, АСТРА-Акција против трговине људима; Мелита Ранђеловић, дипломирани педагог, Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Мирјана Митић, дипломирана социјална радница, АСТРА-Акција против трговине људима; Марија Вукашиновић, Мастер социјна радница, АСТРА-Акција против трговине људима; Евгенија Јокановић, 7. степен, /; Жељка Мартиновски, 7. степен, Образовни систем „Црњански“ Београд; Марија Анђелковић, Мастер правник из области права детета, АСТРА-Акција против трговине људима; Милан Жарковић, Доктор кривичнправних наука, Криминалистичко-полицијска академија; Мелита Ранђеловић, дипломирани педагог, Фармацеутско-физиотерапеутска школа; Милена Банић, Доктор наука, Адвокатска канцеларија Милена Банић; Јасмина Крунић, Основне струковне студије, АСТРА-Акција против трговине људима

друштвене науке

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Упознавање наставника и стручних сарадника основних и средњих школа са проблемом трговине децом у циљу генералне превенције, препознавања деце под ризиком ради подршке и упућивања, као и подршке социјалној и образовној инклузији деце жртава

-Стицање знања и вештина наставника и стручних сарадника да у оквиру својих редовних наставних активности спроводе превентивну едукацију ученика/ца у области заштите од трговине људима. - Сензитивизација наставника и стручник сарадника да препознају и адекватно реагују у конкретним случајевима потенцијални жртава које сусрећу у току свог редовног наставног рада. - Сензитизација наставника и стручних сарадника за рад са децом-жртвама трговине људима која су се вратила у школу по изласку из ланца трговине људима.

-Да наставници који заврше овај програм стекну знања и способности да у раду са ученицима делују превентивно и едукативно у области борбе против трговине људима (децом). Подизање нивоа знања наставног кадра о проблему трговине људима би водило оснаживању средњошколске омладине да самостално и зрело доносе одлуке које се тичу њиховог будућег живота. -Едукација и превентивно деловање широког обима везано за проблем трговине људима (децом) – на целој територији Републике Србије. -Едукацијом наставног кадра, постиже се одрживост програма и могућност да се превентира трговина децом и у будућим школским генерацијама

 • 1. дан
  • Увод
  • Феномен трговине људима
  • Пауза за кафу
  • Ланац трговине људима
  • Пауза за ручак
  • Коме, зашто и како се дешава трговина људима?
  • Пауза за кафу
  • Безбедно коришћење интернета , ПРЕВЕНЦИЈА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА
  • Улога школе у процесу заштите деце и младих од трговине људима и у процесу (ре)интеграције
  • Евалуација првог дана обуке
 • 2. дан
  • Уводна активност
  • Индикатори за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима у образовном систему
  • Анализа примера из праксе
  • Превенција и сузбијање трговине људима, (ре)интеграцији жртава - спољашња мрежа подршке
  • Улога школе у превенцији, сузбијању трговине људима и (ре)интеграцији жртава
  • Пауза за ручак
  • Акциони план превенције трговине људима у школи
  • Пауза за кафу
  • Евалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 16

Трошкови семинара по учеснику износе до 22.000,00 динара, што укључује: - приручник и УСБ са пратећим материјалима - сертификат о успешно савладаном програму - трошкове преноћишта (ако је потребно) и исхране учесника за време трајања тренинга - трошкове превоза ако се семинар не одржава у месту у коме живе. Трошкови семинара ће у целини бити покривени донаторским средствима. Од њихове расположивости зависи и динамика реализације. Досадашњи семинари су били бесплатни за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Hotel Majestic, Obilićev venac 28, Beograd Мирјана Митић, Марија Вукашиновић, Милан Жарковић, Мелита Ранђеловић 13 4
2 Hotel Sheraton, Polgar Andraša 1, Novi Sad Мирјана Митић, Марија Вукашиновић, Милан Жарковић, Мелита Ранђеловић 29 3.93
3 New City hotel, Vožda Karađorđa 12 Niš Мирјана Митић, Марија Вукашиновић, Милан Жарковић, Мелита Ранђеловић 18 3.95

Укупно учесника: 60 | Просечна оцена: 3.96