ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ – ОГЛЕДАЛО ШКОЛЕ

Каталошки број програма: 478  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385 , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Весна Анђелковић, Професор техничког образовања, OШ ''Драгиша Луковић Шпанац'', Крагујевац; Биљана Вуловић, , Основна школа "Свети Сава", Топоница; Бојана Тубић, , ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“ Крагујевац; Невена Миловановић, Професор енглеског језика, ОШ ,,Милутин и Драгиња Тодоровић“

Весна Анђелковић, Професор техничког образовања, OШ ''Драгиша Луковић Шпанац'', Крагујевац; Биљана Вуловић, , Основна школа "Свети Сава", Топоница; Бојана Тубић, , ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“ Крагујевац; Невена Миловановић, Професор енглеског језика, ОШ ,,Милутин и Драгиња Тодоровић“

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање компетенција полазника у области ваннаставних активности, комуникације и сарадње са ученицима и родитељима.

- Веће укључивање ученика и наставника у ваннаставне активности. - Оснаживање полазника да препознају шири педагошки значај ваннаставних активности (ВНА), односно како да: • уоче и искористе могућности и потенцијале ВНА, • планирају, организују и реализују ВНА, • прилагоде ВНА потребама деце и условима локалне средине, • садржаје ВНА прилагоде интересовањима ученика и обезбеде да они желе да слободно време проведе у школи • код ученика развијају стваралачко и критичко мишљење, креативност и оргиналност, тимски рад и размену идеја. • развијају истраживачки и предузетнички дух код ученика. планирају, организују и реализују радионице.

Оснажени полазници: - за успешније извођење ваннаставних активности; - да препознају позитивне ефекте ваннаставног рада на учење, постигнућа и лични развој ученика; - да буду обучени за планирање, организацију и реализацију радионица, фоторепортажа, сајмова, изложби, каравана, посета, да креирају скицу активности коју ће реализовати у пракси.

 • 1. дан
  • Ваннаставне активности и радионичарски рад
  • Пауза
  • Новинарска секција – Ђак репортер
  • Пауза
  • Мануелне вештине и предузетништво кроз сајмове и изложбе
  • Пауза
  • Ваннаставне активности – Хор и оркестар

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника цена по учеснику износи 1.500 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Петефи бригада", 16. дивизије 34, Кула Весна Анђелковић, Невена Миловановић 24 3.93
2 ОШ "Јован Јовановић Змај" Трг рудара бб, Алексиначки Рудник Весна Анђелковић, Невена Миловановић 27 3.99
3 ОШ "Херој Иван Мукер", Војводе Степе 20, Смедеревска Паланка Биљана Вуловић, Невена Миловановић 27 3.93
4 ОШ "Олга Петров Радишић", Вука Караџића 8, Вршац Весна Анђелковић, Бојана Тубић 30 3.9

Укупно учесника: 108 | Просечна оцена: 3.94