Школа отворена родитељима 2 – ефикасном комуникацијом са родитељима до боље сарадње

Каталошки број програма: 163  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић бр. 6, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Зорица Николић, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Зорица Поповић, професор разредне наставе, ОШ„Мома Станојловић„ Крагујевац; Неда Богојевић Прековић, Дипломирани биолог – еколог, ЦСУ Крагујевац;

Зорица Поповић, професор разредне наставе, ОШ„Мома Станојловић„ Крагујевац; Неда Богојевић Прековић, Дипломирани биолог – еколог, ЦСУ Крагујевац; Зорица Николић, дипломирани биолог, ЦСУ Крагујевац;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Јачање професионалних капацитета запослених у школи/установи за подизање нивоа сарадње са родитељима. Унапређивање квалитета рада школе/установе подизањем нивоа компетенција наставника и васпитача за ефикаснију комуникације са родитељима.

 Повећање квалитета рада кроз ефикаснију и константну комуникација (вербалана и невербалана) са родитељима;  Усклађивање васпитно–образовних функција и утицаја родитеља и школе/установе;  Обогаћивање метода, техника, поступака и вештина ефикасне комуникације са родитељима;  Повећање мотивиција и наставника и родитеља за сарадњу и заједничке акције на нивоу школе/установе;  Повећање партиципације родитеља у ,,школском животу деце'' кроз јачање партнерског односа између родитеља и наставника/васпитача.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводне активностиТумачење порука и васпитног стилаКвалитетна комуникација – предуслов успешне сарадње Начини комуникације са родитељима Тематски родитељски састанакЕвалуција

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 48.000,00 бруто)-хонорар реализатора, путни трошак, трошкови материјала. За мање групе, цена по учеснику је пропорционална цени за групу од 30 (48.000,00 бруто).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац Зорица Поповић, Неда Богојевић Прековић, Зорица Николић 29 3.9
2 ОШ "Радица Ранковић", Трг првобораца 7, Лозовик Зорица Поповић, Неда Богојевић Прековић 26 3.94
3 Регионални центар за професионални развој Смедерево Зорица Поповић, Неда Богојевић Прековић, Зорица Николић 10 4
4 OШ "Милутин и Драгиња Тодоровић", Саве Немањића 2, Крагујевац Зорица Поповић, Неда Богојевић Прековић, Зорица Николић 30 3.99
5 OШ "Живадинка Дивац", Краља Милутина 66, Крагујевац Зорица Поповић, Неда Богојевић Прековић, Зорица Николић 30 3.98
6 OШ "Милан Илић Чича", Аранђеловац Зорица Поповић, Зорица Николић 30 3.99
7 ОШ "Живадинка Дивац", Краља Милутина бб, Крагујевац Зорица Поповић, Неда Богојевић Прековић, Зорица Николић 14 3.94
8 OШ "Милован Глишић", Ваљевска Каменица бб Зорица Поповић, Неда Богојевић Прековић, Зорица Николић 26 3.93
9 Прва техничка школа, Радоја Домановића 8, Крагујевац Зорица Поповић, Неда Богојевић Прековић, Зорица Николић 21 3.92

Укупно учесника: 216 | Просечна оцена: 3.95