Техника примене 2Д конструкције и драпирања у изради женских одевних предмета

Каталошки број програма: 1000  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, 37. санџачке дивизије бб, info@rcnp.rs, 020322822

Никола Профиловић, info@rcnp.rs, 020322822, 0653182113

Мехо Цамовић, , Школа за дизајн текстила и коже, Нови Пазар; Мирјана Рељић, Доктор техничких наука, Академија техничко уметничких струковних студија

Мехо Цамовић, , Школа за дизајн текстила и коже, Нови Пазар; Мирјана Рељић, Доктор техничких наука, Академија техничко уметничких струковних студија

стручни предмети у средњем стручном образовању

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Оспособњаваље насатвника за практуичну израду одевног предмета повезивањем технике 2Д моделовањем на папиру са драпирањем на лутки

Оспособљавање наставника да прво моделују техником 2Д на папиру (по x и y оси) и да потом поступком драпирања изврше додатно премоделовање директно на лутки како би убрзали процес моделовања широких и асиметричних форми женских одевних предмета

Наставници ће бити обучени да применом технике драпирања, након технике 2Д конструкције: - измоделују компликованије широке женске одевне предмете - измоделују асиметричне женске одевне предмете - измоделују женске костиме за позоришне представе - убрзају поступак моделовања

 • 1. дан
  • Увод
  • Техника примене 2Д конструкције и драпирања у изради женских одевних предмета
  • Пауза
  • Примена технике премоделовања 2Д кроја хаљине
  • Пауза за ручак
  • Драпирање кројних делова хаљине на лутки
  • Пауза
  • Премоделовање драпираног кроја хаљине на лутки
  • Сумирање утисака и питања на крају првог дана обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3 500.00 динара. Цена укључује хонорар реализатора семинара, трошкове радног материјала, сертификате и порезе. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у цену.