Употреба концепта фер вредности за вредновање имовине и обавеза привредних друштава

Каталошки број програма: 1004  

Не

Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, 11000 Београд, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178 , 0112622734

Драган Стојковић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178, 0112622734

Даница Јовић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду

Синиша Радић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду; Милутин Живановић, мастер економиста , Економски факултет Универзитета у Београду; Маја Рибић, мастер економиста , Економски факултет Универзитета у Београду; Јована Југовић, мастер економиста , Економски факултет Универзитета у Београду

стручни предмети у средњем стручном образовању

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређење компетенција наставника за примену концепта фер вредности (ФВ) у финансијском рачуноводству и процени његових ефеката на финансијске извештаје.

1. Унапређивање теоријских знања наставника неопходних за појмовно одређење, технике вредовања и нивое фер вредности. 2. Унапређивање вештина примене концепта фер вредности за вредновање позиција нефинансијске имовине. 3. Унапређивање вештина примене концепта фер вредности за вредновање позиција финансијске имовине и обавеза. и 4. Оспособљавање наставника за анализу разлика између концепта историјског трошка и концепта фер вредности и из њих проистеклих утицаја на презентацију финансијског и приносног положаја привредних друштава.

По завршетку обуке очекује се да: 1. Наставници поседују знања неопходна за појмовно одређење, технике вредовања и нивое фер вредности. 2. Наставници умеју да примене концепт фер вредности за вредновање позиција нефинансијске имовине. 3. Наставници умеју да примене концепт фер вредности за вредновање позиција финансијске имовине и обавеза. 4. Наставници умеју да анализирају разлике између концепта историјског трошка и концепта фер вредности и из њих проистеклих утицаја на презентацију финансијског и приносног положаја привредних друштава.

 • 1. дан
  • Дефинисање фер вредности према Међународном стандарду финансијског извештавања (МСФИ) 13
  • Пауза
  • Технике вредновања
  • Пауза
  • Хијерархијски нивои фер вредности
  • Пауза
  • Коришћење фер вредности за вредновање нефинансијске имовине
  • Пауза
  • Коришћење фер вредности за вредновање нематеријалне имовине
  • Пауза
  • Коришћење фер вредности за вредновање обавеза и сопствених инструмената власничког капитала
  • Коришћење фер вредности за вредновање финансијских средстава и обавеза
  • Обелодањивања о фер вредности
  • Утицај коришћења фер вредности на исказну моћ финансијских извештаја
  • Тест

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара (ПДВ, хонорари реализатора програма, радни материјали за учеснике, кафа, безалкохолна пића и слани бифе за учеснике)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Kamenička 6, Beograd Синиша Радић, Милутин Живановић, Маја Рибић, Јована Југовић 5 3.93

Укупно учесника: 5 | Просечна оцена: 3.93