"Мало ја, мало ти - сарадничка брига о деци"

Каталошки број програма: 789  

Не

Предшколска установа Адријана, Београд, ул. Војводе Богдана 11., info@vrticadrijana.com, 0113807958, 0691524006

Данијела Томић Томашевић, info@vrticadrijana.com, 0113807958, 0691524006

Јелена Дајовић, дипломирани педагог, ПУ "Коста Вујић"; Весна Аргакијев, дипл педагог, специјалиста медијације, Центар за породични смештај и усвојење Београд

Јелена Дајовић, дипломирани педагог, ПУ "Коста Вујић"; Весна Аргакијев, дипл педагог, специјалиста медијације, Центар за породични смештај и усвојење Београд

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Промовисање и унапређење сарадње (тимског рада) родитеља и васпитача у циљу постизања оптималног развоја детета.

1. Разумевање позиције родитеља, односно породице као најутицајнијег васпитача детета 2. Препознавање фактора пресудних за сарадничку бригу (тимски рад) стручњака и родитеља о детету 3. Разумевање важности тимског рада, стиcaњe знања о вештинама тимског рада

Уважавање потреба родитеља, разумевање њихове позиције, капацитета али и околности које умањују њихову родитељску компетенцију што ће допринети отварању родитеља за промену и учење. Очекује се да ће унапређењем сарадничке бриге о детету у крајњем исходу потребе детета бити адекватније задовољене . По завршетку обуке учесници ће унапредити своје компетенције за сарадничку бригу о детету и комуникацијске вештине, што подразумева поштовање комплементарних улога, циљева, знања и вештина у бризи о детету професионалаца и родитеља. Промовисање стручњака предшколске установе као васпитача и едукатора не само детета, већ и родитеља.

 • 1. дан
  • Представљање и очекивања
  • дефинисање правила рада; снимање стања на тему ставова стручњака о сарадњи са родитељима
  • Улога родитеља, породице у развоју детета: „Осећања“
  • Дете у нашем наручју
  • пауза
  • Кризе су саставни део живота, „Уђимо у њихове ципеле“
  • пауза
  • Комплементарне улоге установе (васпитача) и родитеља
  • Тимски рад као предусков сарадничке бриге о деци/ утицај епидемије ковида 19
  • Социјалне вештине и понашања која унапређују тимски рад (сарадничке односе)
  • пауза
  • Вештине комуникације
  • Вештине планирања и вештина општег решавања проблема
  • евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2 000, 00 рсд У цену су урачунати: радни материјал (штампани материјали, упитници, листе), потрошни материјал, хонорар за реализаторе и уверење за полазнике. У цену нису урачунати путни трошакови за реализаторе програма.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Vrtić "Adrijana" Vojvode Bogdana 11, Beograd Јелена Дајовић, Весна Аргакијев 8 4
2 ПУ "Адријана" Војводе Богдана 11, Београд Јелена Дајовић, Весна Аргакијев 30 3.94
3 ПУ "Адријана", Војводе Богдана 11, Београд Јелена Дајовић, Весна Аргакијев 25 3.94

Укупно учесника: 63 | Просечна оцена: 3.96