ВЕЖБАЈ ПРАВО БУДИ ЗДРАВО

Каталошки број програма: 1067  

Не

Савез за предшколски спорт и физичко васпитање Србије, Љубе Дидића 33, predskolskisport@yahoo.com, 0646153579, 0116974061 , 0116974061

Горан Вјештица, predskolskisport@yahoo.com, 0116974061, 0646153579, 0116974061

Горан Вјештица, Дипломирани менџер у спорту, Савез за предшколски спорт и физичко вас. Србије; Ружица Вјештица, Мастер , Средња техничка ПТТ школа; Горан Перић, Тренер, Београдски Савез за предшколски спорт и ф в

Горан Вјештица, Дипломирани менџер у спорту, Савез за предшколски спорт и физичко вас. Србије; Ружица Вјештица, Мастер , Средња техничка ПТТ школа; Горан Перић, Тренер, Београдски Савез за предшколски спорт и ф в

физичко васпитање

стручни сарадник у школи - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређење предшколског физичког васпитања, спорта и здравља деце у предшколским установама. Као и унапређивање стручних знања, вештина и способности васпитача, медицинских сестара, стручних сарадника, наставника и директора.

Развијање компетенција учесника семинара у области физичког васпитања и оспособљавање за креативну примену програма.Развијање вештина васпитача и наставника за процену и праћење дечје моторике. Унапређење програма физичког васпитања у предшколским установама и школама. Упознавање учесника са иновативним методама за унапређење предшколског спорта и физичког васпитања. Развијање сарадње са спортским клубовима кроз заједничке активности. Укључивање деце која нису обухваћена институционалним системом васпитања и образовања. Укључивање деце којој је потребна додатна подршка у области моторичког развоја.

Мотивисани васпитачи и наставници за преузимање активне улоге у спровођењу програма физичког васпитања. Оспособљени васпитачи и наставници за креирање специфичних превентивних програма и активности у области физичког васпитања. Унапредјење рада васпитача и наставника у области физичког васпитања.

 • 1. дан
  • 1. Карактеристике развоја деце претшколског и школског узраста
  • Пауза
  • Вежбе обликовања и истезања
  • Пауза
  • Игре различитог типа
  • Пауза
  • Основе атлетике
  • Пауза
  • Основе гимнастике
  • Пауза
  • Развој моторике кроз моторичке полигоне и вежбе
  • Пауза
  • Плес и ритмика
  • Пауза
  • Корективне вежбе за превенцију деформитета
  • Пауза
  • Вежбе и игре са реквизитима
  • Пауза
  • Тест и еваолуација

30

дана: 1
бодова: 8

3000,00 ( трошкови предавача, трошкови за материјал за радионице, трошкови освежења за паузу, трошкови превоза, закуп сале)