СТЕ(А)М пројектни задатак- од идеје до оцене

Каталошки број програма: 739  

Не

Удружење грађана УченIQ, Нехруова 95/47, 11070 Београд, uceniqrs@gmail.com, 0691974128, 063342873

Тања Олеар Гојић, uceniqrs@gmail.com, 0114112131, 0691974128

Младен Шљивовић, Дипломирани физичар за примењену физику и информатику, Гимназија Зајечар ; Мирјана Тишма, професор разредне наставе, ОШ "Драган Лукић"Београд и Менса Србије; Тања Олеар Гојић, професор разредне наставе, ОШ ,,Драган Лукић"; Дејан Јовић, Мастер хемичар, Шабачка гимназија; Ивана Павковић, професор разредне наставе - мастер, ОШ ,,Јован Дучић”

Младен Шљивовић, Дипломирани физичар за примењену физику и информатику, Гимназија Зајечар ; Мирјана Тишма, професор разредне наставе, ОШ "Драган Лукић"Београд и Менса Србије; Тања Олеар Гојић, професор разредне наставе, ОШ ,,Драган Лукић"; Дејан Јовић, Мастер хемичар, Шабачка гимназија; Ивана Павковић, професор разредне наставе - мастер, ОШ ,,Јован Дучић”

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развијање наставничких компетенција у области поучавања и учења кроз усвајање и примену СТЕМ концепта кроз једноставне пројектне задатке у настави у циљу развоја функционалних и трајних знања и вештина ученика.

Едукација полазника која подразумева сазнања из следећих области: СТЕМ концепта у настави; планирања пројектног задатка; међупредметног повезивања и међупредметних компетенција; одређивања исхода пројектног задатка; израде Радних и Чек листа за ученике и наставника; битних елемената за реализацију пројектних задатака; презентације пројектних задатака; евалуације и оцењивања рада ученика током пројектног задатка.

Очекује се да ће полазници: - развити сензибилитет за склоност ученика према различитим стиловима учења, - бити обучени за ефикасније препознавање специфичности ученика у домену начина примања информација, - проширити сазнања о врстама, методама и стратегијама ефикасног учења и техникама памћења,л - бити оснажени и мотивисани да подстичу ученике и родитеље на побољшање школског успеха, - бити обучени да на ученике пренесу знање о техникама учења како би ученици имали што боље резултате, - унапредити компетенције које се односе на активно учење и учење кроз игру

 • 1. дан
  • СТЕМ концепт у образовању
  • Планирање пројектног задатка
  • Реализација пројектног задатка из научних области
  • Реализација пројектног задатка из области уметности и науке
  • Евалуација и оцењивање рада ученика у пројектном задатку

30

дана: 1
бодова: 8

2500 динара по учеснику Цена укључује: похађање семинара, штампани материјал, материјал за експерименте, хонорар за реализаторе и ауторе, вођење базе добрих примера праксе учесника семинара, трошкове пословања организатора, књиговодства, израде уверења, администрације и ппт-а. Цена не обухвата освежење за полазнике, путне трошкове ван места становања реализатора и трошкове преноћишта, ако је то неопходно.