Интернет учионица

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 556  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Ивица Жупањац, , ОШ,,Милун Ивановић”, Ушће ; Радмила Николић, , Економска школа „Нада Димић” Земун

Ивица Жупањац, , ОШ,,Милун Ивановић”, Ушће ; Радмила Николић, , Економска школа „Нада Димић” Земун

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за коришћење дигиталне технологије за креирање флексибилне онлајн средине за учење која одговара ученицима различитих потреба и омогућава подучавање по мери детета.

Подизање свести учесника о важности употребе интернета и специјализованих интернет алата као онлајн учионице. Јачање професионалних компентенција наставника за примену технологије у циљу подстицања виших когнитивних процеса код ученика и развијања њихове креативности. Оспособљавање учесника за коришћење Гугл учионице за подршку заједничког учења, како би ученици у групи решавали проблеме и креирали дигиталне образовне садржаје. Коришћење дигиталних алатки у Гугл учионици за имплеметацију различитих сумативних и формативних стратегија процене напретка ученика, укључујући тестирање у онлајн окружењу, предају задатака и е-портфолија. Оспособљавање наставника за примену унутарпредметне и међупредметне интеграције наставних садржаја.

Након обуке очекујемо да учесници: - Буду упознати са предностима виртуелних учионица за примену у настави; - Разликују предности и недостатке наставе са и без коришћења виртуелних учионица; - Буду оспособљени да креирају Гугл учионице за своје ученике; - Постављају наставне садржаје, обавештења и задатке у Гугл учионици; - Уобличавају наставна средства и помагала, прилагођавајући праксу и омогућавајући ученицима приступ ресурсима за учење и изван школе; - Повезују ученике, креирају групе и деле садржаје са колегама; - Прате постигнућа и напредовање ученика у Гугл учионици, оцењују задатке и дају квалитетне повратне информације; - Остваре бољу сарадњу са наставницима истих предмета и предмета у корелацији.

  • 1. недеља
    • Виртуелне учионице и комуникација путем интернета.
  • 2. недеља
    • Управљање Гугл учионицом. Постављање материјала, анкета и задатака.
    • Праћење постигнућа ученика у Гугл учионици

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.