Школа за све - инклузивно образовање

Каталошки број програма: 277  

Не

Ресурсни центар Знање, Симе Игуманова 18/67 Београд, rcznanje2000@gmail.com, 0117823372

Снежана Нишевић, snezanisevic@gmail.com, 0117823372, 0605609560

Снежана Нишевић, доктор наука, Основна школа "Бошко буха"; Снежана Николић, доктор наука, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Снежана Нишевић, доктор наука, Основна школа "Бошко буха"; Снежана Николић, доктор наука, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Оља Рашковић, дипломирани дефектолог, Основна школа "Бошко Буха"; Снежана Илић, доктор наука, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Данијела Илић-Стошовић, доктор наука, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Развој и унапређивање инклузивне политике и праксе у школи унапређивањем компетенција наставника и сарадника за подршку ученицима са сметњама у развоју и учењу

1.Усавршавање знања и вештина полазника о карактеристикама ученика са различитим сметњама у развоју (моторике, вида, слуха, понашања, когнитивног развоја, говора, аутистичког спектра) и тешкоћама у учењу, стратегијама подршке у школској средини и тимској сарадњи 2.Развијање вештина наставника и сарадника за: - планирање подршке ученицима са сметњама у развоју и учењу у школи - методичко-дидактичко прилагођавање у настави

Полазници имају знања и вештине да разумеју потребе и препознају могућности у образовању за ученике са сметњама у развоју и учењу, креирају атмосферу прихватања у школској средини и тимски планирају одговарајућу подршку за ученике.

 • 1. дан
  • Уводно излагање
  • Ометеност у развоју
  • Специфичне сметње у учењу
 • 2. дан
  • Инклузивно образовање
  • Толеранција различитости
  • Евалуација обуке

30

дана: 2
бодова: 16

4.500,00 РСД укључује штампани материјал за учеснике обуке, радни материјал за рад на обуци, стручне и административно техничке трошкове едукације