Дете са дисфункцијом сензорне интеграције у вртићу и школи

Каталошки број програма: 238  

Не

Удружење за физичке активности и рекреацију предшколске и школске деце са сметњама у развоју "Снага покрета", Ул. Палмира Тољатија 54/6, radasavic73@yahoo.com, 0641255991

Рада Савић Кукољ, radasavickukolj@yahoo.com, 0112692475, 0641255991

Рада Савић Кукољ, мастер професор физичког васпитања, Ош "Радивој Поповић"

Стеван Несторов, доктор дефектолошких наука , ОШ "Радивој Поповић"; НВО Помоћ породици; Рада Савић Кукољ, мастер професор физичког васпитања, Ош "Радивој Поповић"

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за уже стручну област;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање компетенција наставника и васпитача да препознају и пруже подршку деци са дисфункцијом сензорне интеграције са циљем ублажавања тешкоћа које произилазе из наведене дисфункције, применом иновативних метода рада.

-Упознавање наставника и васпитача са теоретским основама сензорне интеграције и дисфункције сензорне интеграције -Проширивање знања наставника и васпитача о негативном утицају поремећаја сензорне интеграције на целокупан развој детета, физички, психички и социјални -Продубљивање знања наставника и васпитача о савременом приступу и специфичностима рада са децом са поремећајем сензорне интеграције ( уредног развоја или са сметњама у развоју) -Усавршавање практичних вештина наставника и васпитача за подршку деци са поремећајем сензорне интеграције - Упознавање наставника и васпитача са методама рада у сензорној соби и коришћењем специфичних реквизита

По реализацији обуке полазници ће бити у стању да: - препознају манифестне карактеристике дисфункције сензорне интеграције; - да у зависности од дисфункције сензорне интеграције примене адекватан приступ детету са циљем пружања подршке; - применe иновативне методe рада, обезбеде сигурну средину и креирају подстицајну атмосферу - утичу на унапређивање тренутног статуса сензорне интеграције детета - адекватно користе специфичне реквизите и сензорну собу

 • 1. дан
  • Упознавање полазника са темом и динамиком реализације семинара
  • Пауза
  • Подршка развоју деце у раном детињству
  • Пауза
  • Увод у сензорно интеграцијску теорију
  • Пауза
  • Дисфункција сензорне интеграције
  • Пауза
  • Поремећај сензорне интеграције у вртићком и школском окружењу
 • 2. дан
  • Сензорна соба
  • Пауза
  • Дијагностика поремећаја сензорне интеграције – основни снимак
  • Пауза
  • Дијагностика поремећаја сензорне интеграције – третман
  • Пауза
  • Дијагностика поремећаја сензорне интеграције – контролни снимак
  • Пауза
  • Питања, дискусија и подела сертификата

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4.000,00 динара. Спецификација: - путни трошкови предавача - закуп сале -освежење у паузама за све учеснике -сертификати -хонорари (бруто) за предаваче на семинару

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Pomoć porodici, Beograd Стеван Несторов, Рада Савић Кукољ 1 3.99
2 Угриновачки пут 63, Земун Стеван Несторов, Рада Савић Кукољ 14 4
3 ШОСО" Вуле Антић", ул.Радних бригада бр 2, Врање Стеван Несторов, Рада Савић Кукољ 24 3.87

Укупно учесника: 39 | Просечна оцена: 3.95