Ефекти примене геометријских модела решавања проблема у разредној настави

Каталошки број програма: 407  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385 , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Биљана Лучић, Магистар дидактичко-методичких наука , ОШ "Петар Тасић" Лешница

Биљана Лучић, Магистар дидактичко-методичких наука , ОШ "Петар Тасић" Лешница

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособити наставнике како да приликом решавања проблема путем моделовања пронађу адекватна математичка знања која ће повезивати са стварношћу градећи при том погодне моделе и алгоритме и на тај начин развију алгоритамско и креативно мишљење.

У којој мери програм доприноси способности учесника да процењује заснованост својих и туђих уверења, да прихвати другачије мишљење ако је добро аргументовано и промени своје ако за то постоје довољни разлози; У којој мери програм оспособљава учесника за самостално истраживање и трагање за одговорима из различитих извора; У којој мери ће програм допринети развијању маште, креативности, имагинације и наравно критичког мишљења; Да ли и у којој мери програм развија способност учесника да то што је научио примени, најближе речено, у свакодневном животу.

Полазници ће на овом семинару научити како да формирају и структуришу нивое помоћи (инструкције) приликом обраде конкретних геометријских проблема по принципу минималне помоћи (мотивациону помоћ, помоћ за повратну информацију, општестратегијску помоћ,стратегијску помоћ усмерену на садржај и садржајну помоћ).

 • 1. дан
  • Геометрија у разредној настави
  • Математичко моделовање
  • Геометријски модели решавања проблема
  • Пауза
  • Радионица: “Најбољи начин да се нешто научи јесте да се самостално открије“
  • Пауза
  • Геометријски модели решавања проблема уз примену образовног рачунарског софтвера
  • Образовни софтвери
  • Пауза
  • Дискусија о темама програма и попуњавање анкетних листића

15

дана: 1
бодова: 8

За групу од 15 учесника цена по учеснику износи 2.000 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Доситеј Обрадовић" Ратарска бб, Лозница Биљана Лучић 15 3.99

Укупно учесника: 15 | Просечна оцена: 3.99