Развијање предвештина читања и писања у предшколској установи

Каталошки број програма: 869  

Не

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум, Змај Јовина 29, 22 000 Сремска Митровица, sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs, 022621864, 022622231 , 022621864

Гордана Мијаиловић, vs.gordana.mijailovic@gmail.com, 022621864, 0691777002, 022621864

Слађана Миленковић, доктор књижевних наука, ВШССВПИ Сирмијум, Сремска Митровица; Мирјана Николић, Доктор психолошких наука, ВШССВПИ Сирмијум, Сремска Митровица

Нада Остојић, Професор разредне наставе, ОШ „Кадињача“ Лозница; Драгана Миљуш, , Предшколска установа „Бошко Буха“ Инђија; Taтјана Миливојчевић, , Предшколска установа „Пчелица“, Сремска Митровица; Маја Цвијетић, Доктор књижевних наука, ВШССВПИ Сирмијум, Сремска Митровица; Слађана Миленковић, доктор књижевних наука, ВШССВПИ Сирмијум, Сремска Митровица; Мирјана Николић, Доктор психолошких наука, ВШССВПИ Сирмијум, Сремска Митровица

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање рефлексивне праксе предшколске установе;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
медицинска сестра – васпитач - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање компетенција васпитача и стручних сарадника у области припреме деце за усвајање читања и писања, кроз развијање предвештина читања и писања.

Упознавање учесника са: теоријском основом усвајања читања и писања и предусловима, начинима утврђивања развијености предвештина читања и писања код деце, могућностима креирања подстицајног физичког окружења које подржава развој писмености, значајем развијања партнерства са родитељима, школом и остваривања транзиције између предшкол. установе и школе у овом подручју.Оспособљавање учесника за подстицање развоја свести о речима, говорно-језичких способности и фонолошке свести, графо-моторичких способности, као и за препознавање индивидуалних разлика у овом подручју (препознавање деце која су у ризику да имају потешкоће у усвајању читања и писања као и деце која брзо и лако напредују). Оспособљавање учесника за развој пројекта у том подручју.

Учесници упознати са основним полазиштима усвајања читања и писања и способностима које је потребно да деца развију да би овладала овим вештинама Учесници знају како да утврде развој свести о речима код деце, говорних способности, фонолошке свести и вештине читања и писања код деце, да документују и бележе. Учесници оспособљени да развијају предвештине читања и писања код деце кроз планиране ситуације учења, рад у пројектима, креирање подстицајног физичког окружења... Учесници разумеју значај остваривања партнерства са школом и родитељима у развијању предвештина читања и писања код деце

 • 1. дан
  • Усвајање читања и писања
  • ПАУЗА
  • Говорно-језичке способности: предуслови усвајања читања и писања
  • Развој свести о речима и фонолошке свести: предуслов усвајања читања и писања
  • ПАУЗА
  • Развој предвештина читања и писања код деце: могући начини посматрања и бележења
  • ПАУЗА
  • Како развијати предвештине читања и писања у ПУ у складу са Новим ОП предшкол. ВО
 • 2. дан
  • Физичка средина и материјали у развијању предвештина читања и писања
  • ПАУЗА
  • Учење у пројектима као начин развијања предвештина читања и писања: анализа примера из праксе
  • ПАУЗА ЗА РУЧАК
  • Партнерство између предшколске установе, школе и родитеља у припреми за усвајање читања и писања
  • ПАУЗА
  • Примена интегрисаног учења у развијању предвештина читања и писања у предшколској установи

30

дана: 2
бодова: 17

4 500 динара; по учеснику у нето износу (укупно 135 000 динара); у цену је укључен ауторски хонорар за ауторе програма и хонорари за реализаторе програма; цена превоза реализатора, смештаја, организације семинара и послужење спадају у трошак установе која организује семинар

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сримијум Маја Цвијетић, Слађана Миленковић, Мирјана Николић 19 4

Укупно учесника: 19 | Просечна оцена: 4