Савремена настава математике

Каталошки број програма: 432  

Не

Подружница Друштва математичара Србије - Београд, Кнеза Михаила 35/IV, dms.beograd@dms.rs, 0642613734

Предраг Терзић, pedjaterzic@yahoo.com, 0112437056, 0642613734

Предраг Терзић, , ОШ "Јован Миодраговић"

Мирослав Марић, доктор рачунарства, Математички факултет, Београд; Зоран Каделбург, доктор наука, Математички факултет, Београд; Миодраг Савовић, Дипломирани математичар, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Срђан Огњановић, магистар математике, Рачунарска гимназија, Београд; Татјана Мишовић, , Завод за унапређивање образовања и васпитања; Гордана Поповић, специјалиста наставе математике, ОШ Ћирило и Методије; Предраг Терзић, , ОШ "Јован Миодраговић"

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање наставе математике у основним и средњим школама кроз обраду актуелних тема, анализа нових планова наставе и учења, уз осврт на наставу на даљину и савремене уџбенике

Разрада исхода учења и стандарда постигнућа кроз анализу нових планова наставе и учења, оспособљавање наставника за употребу савремених технологија у настави, помоћ у реализацији допунске и додатне наставе

Полазници ће након завршетка обуке бити у стању да осавремене свој приступ у извођењу наставе математике, прилагоде свој рад новим плановима наставе, примене дигиталне технологије у настави и побољшају функционалну писменост својих ученика

  • 1. дан
    • Увод у семинар
    • Планови наставе и учења
    • Уџбеник, е-уџбеник, е-учионица
    • Актуелно у свету и код нас

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику /максимално/ 8000 динара. У цену су урачунати: закуп просторија, путни трошкови и смештај предавача, штампани радни материјал, хонорар предавача, освежење, ПДВ. За чланове Друштва математичара Србије предвиђен је попуст.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ"Борислав Пекић", Нови Београд Мирослав Марић, Миодраг Савовић, Гордана Поповић, Предраг Терзић 57 3.84

Укупно учесника: 57 | Просечна оцена: 3.84