Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Каталошки број програма: 8  

Не

Отворена просветна иницијатива, Кнеза Лазара Л2 лок16, opisrbije@gmail.com, 0638249999, 0358155444,

Братислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 0358155444, 0638249999,

Весна Петровић, доктор наука, Факултет педагошких наукаУниверзитета у Крагујевцу; Валентина Јаковљевић, Магистар наука, Општа болница Ћуприја; Александра Степанов, Дипломирани педагог, Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад;

Весна Петровић, доктор наука, Факултет педагошких наукаУниверзитета у Крагујевцу; Александра Степанов, Дипломирани педагог, Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад;

васпитни рад

компетенције за поучавање и учење

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Оснаживање наставника кроз стицање знања о емоционалним аспектима мотивације за учење, кроз усвајање вештина препознавања и мењања негативних мотивационих стилова код ученика; подршка у развоју личности и заштити емоционалног здравља ученика

Стицање и унапређивање знања и искуства наставника за сагледавање мотивације за учење као сложеног и динамичког система емоција, очекивања и понашања (социо-когнитивна теоријска перспектива); оспособљавање за боље разумевање начина како настаје негативна мотивација, и шта је одржава (атрибуције ученика – шта виде као узроке свог успеха и неуспеха, негативне аутоматске мисли, ирационална уверења, анксиозност); сензибилизација за препознавање нефункционалних стратегија у суочавању са неуспехом; разумевање улоге стресног школског контекста у настанку ансксиозних и психосоматских поремећаја на дечјем и адолесцентском узрасту; усвајање когнитивно-емоционалних вештина за редефинисање и изградњу позитивног мотивационог стила

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Основе социо-когнитивних теорија мотивације Функционални и дисфункционални стилови мотивацијеПауза за ручак Стрес и дисфункционалне стратегије у суочавању са школским неуспехом (самопоражавајућа понашања) Наставничка самоефикасност2. дан Анксиозни поремећаји и психосоматске сметње на дечјем и адолесцентском узрасту (веза са негативном Реатрибуција неуспеха кроз давање повратне информацијеПодршка ученику у превладавању одлагањаПодршка ученицима са синдром подбацивањаПодршка у превладавању школске фобије. Примена учених концепата и техника на примерима конкретних случаја. Завршне активности

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4.500 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Јован Стерија Поповић", Маршала Тита 116, Велика Греда Весна Петровић, Александра Степанов 23 3.81
2 Гимназија Ивањица , 13. Септембар 58, Ивањица Весна Петровић, Александра Степанов 23 3.93
3 ОШ "Мајор Илић" , Кушићи, Ивањица Весна Петровић, Александра Степанов 23 3.86
4 ОШ "Мирослав Мика Антић" , Душан Петровић Шане 11, Панчево Весна Петровић, Александра Степанов 26 3.72
5 ОМШ "Невена Поповић", Булевар револуције 19, Гроцка Весна Петровић, Александра Степанов 17 3.94
6 ОШ "Лукреција Анцукић" , Маршала Тита 27, Самош Весна Петровић, Александра Степанов 30 3.83
7 ОШ "Вук Стефановић Караџић", Иве Лоле Рибара 2, Старчево Весна Петровић, Александра Степанов 30 3.78
8 ОШ „Проф. др Недељко Кошанин“ , Девићи Весна Петровић, Александра Степанов 20 3.68
9 OШ "Јован Јовановић Змај", Обреновац Весна Петровић, Александра Степанов 30 3.78
10 ОМШ "Невена Поповић" , Булевар Револуције 19, Гроцка Весна Петровић, Александра Степанов 30 3.9
11 ОШ "Душан Томашевић Ћирко", Велика Жупа, Пријепоље Весна Петровић, Александра Степанов 21 3.79
12 ОШ "Доситеј Обрадовић" , Пландиште Весна Петровић, Александра Степанов 30 3.89
13 Гимназија "Светозар Марковић" , ул. Сурдуличких мученика бб, Сурдулица Весна Петровић, Александра Степанов 23 3.9
14 Музичка школа "Коста Манојловић" - Земун Весна Петровић, Александра Степанов 28 3.86
15 ОШ "Абдулах Крашница" , Миратовац бб , Прешево Весна Петровић, Александра Степанов 26 3.79
16 ОШ "Братство и јединство" Алибунар Весна Петровић, Александра Степанов 28 3.83
17 ОШ "Томаш Гариг Масарик" Јаношик Весна Петровић, Александра Степанов 26 3.9
18 Економска школа Пирот Весна Петровић, Александра Степанов 30 3.66
19 ОШ ''Војислав Илић Млађи'' , Данила Прице 108 , Хум Весна Петровић, Александра Степанов 24 3.73
20 ОШ " Светислав Голубовић Митраљета " Батајница Весна Петровић, Александра Степанов 30 3.82
21 ЦСУ Чачак Весна Петровић, Александра Степанов 30 3.5
22 ОМШ "Стеван Христић" , Младеновац Весна Петровић, Александра Степанов 20 0
23 Семинар се реализује он-лајн Весна Петровић, Александра Степанов 22 0
24 Школа за дизајн ,,Богдан Шупут" Нови Сад Весна Петровић 16 0
25 ОШ “Ратко Митровић“, Нови Београд Весна Петровић, Александра Степанов 30 0
26 ОШ "Милан Ракић" Мионица Весна Петровић, Александра Степанов 21 4
27 Машинско електротехничка школа Прибој Весна Петровић, Александра Степанов 20 4
28 ОШ "Бранко Радичевић" Оџаци Весна Петровић, Александра Степанов 21 3.98
29 Школа примењених уметности Шабац Весна Петровић, Александра Степанов 28 4
30 ОШ "Миле Дубљевић" Лајковац Весна Петровић, Александра Степанов 30 4
31 ОШ "Марко Орешковић" Нови Београд Весна Петровић, Александра Степанов 25 3.95
32 ОШ "8. Септембар" Пирот Весна Петровић, Александра Степанов 30 3.98
33 Десета Гимназија "Михајло Пупин", Нови Београд Весна Петровић, Александра Степанов 30 3.46

Укупно учесника: 841 | Просечна оцена: 3.37