Унапређивање наставе информатике и рачунарства у основним и средњим школама

Каталошки број програма: 395  

Не

Друштво математичара Србије, Кнез Mихаилова 35/IV, Поштански фах 355, 11000 Београд, drustvomatematicara@yahoo.com, 0113036818 , 0113036819

Биљана Ћамиловић, seminari@dms.rs, 0113036818, 062544444, 0113036819

Мирослав Марић, доктор рачунарства, Математички факултет, Београд; Милош Пушић, Дипломирани математичар, Прва београдска гимназија; Татјана Стојановић, Доктор информатичких наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Марина Свичевић, Доктор рачунарских наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Душа Вуковић, мастер математичар, Математичка гимназија; Валентина Поповић, мастер математичар, Прва београдска гимназија; Јелена Матејић, мастер информатичар, Природно-математички факултет у Нишу; Ана Капларевић Малишић, Доктор информатичких наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Нина Радојичић Матић, Доктор рачунарских наука, Универзитет у Београду, Математички факултет; Филип Марић, др, Математички факултет, Београд; Иван Дрецун, , Математички факултет, Београд; Милан Вугделија, мр, Фондација "Петља"; Душан Попадић, мастер, Институт "Михајло Пупин"; Нина Икодиновић, , Прва крагујевачка гимназија; Катарина Вељковић, дипл. математичар за рачунарство и инфор, Прва крагујевачка гимназија; Драган Урошевић, доктор рачунарства, Математички институт САНУ, Рачунарски факултет; Бојана Сатарић, дипломирани инжењер, Средња школа за економију, право и администрацију

Мирослав Марић, доктор рачунарства, Математички факултет, Београд; Милош Пушић, Дипломирани математичар, Прва београдска гимназија; Татјана Стојановић, Доктор информатичких наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Марина Свичевић, Доктор рачунарских наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Душа Вуковић, мастер математичар, Математичка гимназија; Валентина Поповић, мастер математичар, Прва београдска гимназија; Јелена Матејић, мастер информатичар, Природно-математички факултет у Нишу; Ана Капларевић Малишић, Доктор информатичких наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Нина Радојичић Матић, Доктор рачунарских наука, Универзитет у Београду, Математички факултет; Филип Марић, др, Математички факултет, Београд; Иван Дрецун, , Математички факултет, Београд; Милан Вугделија, мр, Фондација "Петља"; Душан Попадић, мастер, Институт "Михајло Пупин"; Катарина Вељковић, дипл. математичар за рачунарство и инфор, Прва крагујевачка гимназија; Драган Урошевић, доктор рачунарства, Математички институт САНУ, Рачунарски факултет; Бојана Сатарић, дипломирани инжењер, Средња школа за економију, право и администрацију

информатика

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Упознавање наставника са савременим достигнућима у области рачунарства и програмирања, повећање њихових компетенција кроз обраду специфичних тема за редовну и додатну наставу, подизање специфичних дидактично-методичких компетенција

Припрема наставника за успешније извођење редовне наставе информатике (нарочито из области програмирања) и рад са надареним ученицима у основној и средњој школи кроз разраду и методичку обраду тема из те области. Популаризација програмирања и повећање броја учесника ученичких такмичења из програмирања, бољим упознавањем наставника са системом такмичења и начинима припреме ђака. Сугерисање могућих начина за индивидуализацију наставе, проверавање и оцењивање, мотивацију ученика као и примере садржаја који могу да послуже за популаризацију рачунарства и програмирања. Повезивање наставника информатике са представницима ИТ индустрије заинтересованих за тему наставе рачунарства и програмирања и такмичења из програмирања.

Побољшање квалитета и осавремењавање наставе информатике, а посебно области алгоритамске писмености и програмирања. Прилагођавање наставника актуелним променама у наставним програмима и исходно оријентисаној настави. Прилагођавање наставника променама у систему такмичења из информатике. Унапређивање дидактичко-методичких компетенција наставника кроз рад на иновацијама и увођењу нових облика и метода рада у области рачунарства. Умрежавање наставника и повезивање са експертима са универзитета и из ИТ компанија.

  • 1. дан
    • Редовна настава информатике
    • Такмичења из области програмирања

24

дана: 1
бодова: 8

Појединачна цена је 6.000 динара, а за групу: 30 пута 6.000 = 180.000 динара. У цену су урачунати: закуп просторија, путни трошкови предавача, штампани радни материјал, хонорар предавача, освежење за све учеснике, ПДВ. За чланове Друштва математичара Србије предвиђен је попуст.