Употребом micro:bit уређаја до применљивих знања

Каталошки број програма: 397  

Не

Академија Филиповић, Кнеза Лазара Л2 лок.15 и 16, 35000 Јагодина, akademijafilipovic@gmail.com, 0638249999, 0358200999

Братислав Филиповић, akademijafilipovic@gmail.com, 0358200999, 0638249999

Братислав Филиповић, мастер економије , Академија Филиповић доо,; Предраг Стевановић, професор основа технике и информатике, ОШ „Лаза Костић“ Нови Београд

Предраг Стевановић, професор основа технике и информатике, ОШ „Лаза Костић“ Нови Београд; Марко Ћосић, Мастер, ОШ"Свети Сава" Младеновац; Дона Стевановић, дипломирани инжењер електротехнике, АД Електромреже Србије

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Подизање квалитета реализације наставних програма и јачање мотивације за рад код ученика коришћењем савремених информационих технологија; Иновирање и осавремењавање наставе кроз развијање међупредметних компетенција коришћењем савремених технологијa

Развијање компетенција наставника за примену специфичних технологија у функцији подизања квалитета и иновације наставе; Оспособљавање наставника за осмишљавање, креирање и израду савремених наставних материјала; Оспособљавање полазника за коришћење програмских алата у настави; Оснаживање наставника за развијање међупредметних компетенција применом савремених наставних средстава; Упознавање са организацијом пројектне наставе у ИКТ окружењу;

примењују савремене информационе технологије у настави; примењују савремене информационе технологије у припреми наставних материјала; реализују програмске садржају у корелацији са другим предметима; реализују програмске садржаје применом пројектне наставе;

 • 1. дан
  • micro:bit – основни појмови
  • Програмско окружење
  • Креирање једноставног програма
  • Повезивање блокава у програму
  • Аритметичке операције и функције
  • Практична примена - пројекат

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 4.900 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Љупче Николић" Предраг Стевановић, Дона Стевановић 24 3.89

Укупно учесника: 24 | Просечна оцена: 3.89