Oрганизација и реализација наставе у кућним или болничким условима за ученике са здравственим проблемима

Каталошки број програма: 227  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Татјана Грумић, наставник разредне наставе, ОШ „Др Драган Херцог”, Београд; Биљана Узелац, Професор разредне наставе, ОШ ,,Др Драган Херцог“, Београд; Зоран Алексић, Магистар сликарства, ОШ „Др Драган Херцог”, Београд; Јелена Арсовић, Дипл. дефектолог олигофренолог-мастер, ОШ,,Др Драган Херцог“, Београд; Ивана Ковачевић, дипл. филолог српског језика – мастер, ОШ,,Др Драган Херцог“, Београд

Татјана Грумић, наставник разредне наставе, ОШ „Др Драган Херцог”, Београд; Биљана Узелац, Професор разредне наставе, ОШ ,,Др Драган Херцог“, Београд; Зоран Алексић, Магистар сликарства, ОШ „Др Драган Херцог”, Београд; Јелена Арсовић, Дипл. дефектолог олигофренолог-мастер, ОШ,,Др Драган Херцог“, Београд; Ивана Ковачевић, дипл. филолог српског језика – мастер, ОШ,,Др Драган Херцог“, Београд

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Oспособити полазнике да организују и реализују наставу у кућним/болничким условима на класичан начин или учењем на даљину, за ученике са привременим здравственим проблемом или трајним за ученике са значајним сметњама у развоју и инвалидитетом.

Реализација наставе у кућним/болничким условима за индивидуалан рад, у групи или у комбинованом одељењу на класичан начин или применом савремених информационо-комуникационих технологија

По завршетку обуке полазници знају да организују наставу у кућним/болничким условима за ученике са здравственим проблемима: да израде годишњи фонд и распоред часова, воде педагошку документацију, да успоставе успешну сарадњу са медицинским особљем и родитељима, припреме адекватне услове за рад. Успешно планирају и реализују сам наставни процес индивидуално, у групи или у комбинованом одељењу према здравственом стању и педагошком профилу ученика, користећи разноврсне наставне стратегије, као и модуле за учење на даљину. Умеју да остваре партнерски, а задрже професионални однос са родитељима ученика. Увиђају значај и могуће видове сарадње са матичним школама ученика, локалном заједницом у циљу социјализације ученика из кућне наставе.

 • 1. дан
  • Настава у кућним/болничким условима-законске регулативе, основни циљ и значај
  • Организација наставе у кућним/болничким условима
  • Пауза
  • Ученици у кућним/болничким условима-најчешћи здравствени проблеми и специфичности учења
  • Реализација наставе у кућним/болничким условима-настава и учење
  • Пауза
  • Примена информационо-комуникационих технологија у настави
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику 2 500 динара. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организације која подржава обуку, радно–потрошни материјал; Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Ош "Бранко Миљковић", Љубомира Николића 3, Ниш Биљана Узелац, Татјана Грумић 26 3.89

Укупно учесника: 26 | Просечна оцена: 3.89