Технике учења и методе рада у самоорганизованом учењу

Каталошки број програма: 745  

Не

Удружење наставника ВЕТ Форум, Боре Вукмировић 12, 18000 Ниш, udruzenjevetforum@gmail.com, 063411456, 018220424

Саша Манић, manicsasa2@gmail.com, 018220424, 063411456

Радмила Николић, , Економска школа „Нада Димић” Земун; Зорица Караић-Шибалић, , Економска школа, Ужице; Александра Бакрач, Дипломирани економиста, Економско трговинска школа Бечеј; Дејан Пејчић, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику, Економска школа Ниш; Стеван Спајић, , Економско – трговинска школа Бечеј; Јовица Јевтић, мр , Економско-трговинска школа Параћин; Живорад Младеновић, , Прва крагујевачка гимназија; Саша Манић, Дипломирани математичар, Правно-пословна школа Ниш; Марина Дулић Љубисављевић, Дипломирани психолог, Правно-пословна школа Ниш; Александар Драгановић, , Економско-трговинска школа, Параћин; Драган Петровић, Дипломирани економиста, Економско-трговинска школа Зајечар ; Сретен Јовић, , Економско-трговинска школа, Врање; Јелена Тасић, , Економско трговинска школа Врање; Имре Зомбори, , ЕСШ "Боса Милићевић"

Зорица Караић-Шибалић, , Економска школа, Ужице; Александра Бакрач, Дипломирани економиста, Економско трговинска школа Бечеј; Јовица Јевтић, мр , Економско-трговинска школа Параћин; Саша Манић, Дипломирани математичар, Правно-пословна школа Ниш; Александар Драгановић, , Економско-трговинска школа, Параћин; Драган Петровић, Дипломирани економиста, Економско-трговинска школа Зајечар ; Сретен Јовић, , Економско-трговинска школа, Врање; Имре Зомбори, , ЕСШ "Боса Милићевић"

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Планирање, организација и примена различитих облика рада, стратегија и стилова самосталног учења полазећи од индивидуалних карактеристика ученика.

Упознавање са теоријским основама учења и памћења. Преузимање одговорности за сопствено учење и упознавање са карактеристикама учења сопственим темпом. Упознавање са карактеристикама и предностима кооперативног учења. Развијање компетенција за примену битних метода за самоорганизовано учење.

Наставник ће након обуке бити оспособљен да планира и примењује стратегије и стилове учења полазећи од природе учења, знања, искуства, карактеристика ученика и да стално подстиче мисаоне вештине; да примењујуе "сендвич принцип" наставе - стално планско смењивање индивидуалног рада, рада у пару, рада у групи и предавања наставника.

 • 1. дан
  • Тема 1: Увод у програм, Учење
  • Пауза
  • Тема 2: Учење истим темпом
  • Пауза
  • Тема 3: Групна слагалица
  • Пауза
  • Тема 4: Сендвич принцип у самоорганизованом учењу

30

дана: 1
бодова: 8

Цена програма износи 1800,00 динара по учеснику. Цена је пројектована за групу од 30 учесника. Цена покрива хонораре реализатора програма, порезе и доприносе и трошкове Удружења. У цену нису урачунати трошкови смештаја, исхране и пута реализатора програма, материјала за реализацију програма, закуп просторије где се програм реализује, као ни трошкови смештаја и исхране учесника.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Вук Караџић" Бајмок Александра Бакрач, Саша Манић 30 3.97
2 Основна школа "Новак Радонић" Мол Александра Бакрач, Драган Петровић 30 3.94
3 Економско-трговинска школа, Др Драгољуба Јовановића 2, Параћин Јовица Јевтић, Александар Драгановић 29 3.99
4 ОШ "Нестор Жучни" Лалић Александра Бакрач, Имре Зомбори 25 3.91
5 Гимназија "Skenderbeu", Прешево Сретен Јовић 15 3.91
6 Гимназија "Skenderbeu", Прешево Сретен Јовић 15 3.89
7 ОШ "Бранко Радичевић", Бујановац Сретен Јовић 15 3.93
8 ОШ "Бранко Радичевић", Бујановац Сретен Јовић 15 3.92
9 Школа за образовање одраслих, Врање Сретен Јовић 15 3.94
10 МШ "др Изабел Емсли Хатон" Сретен Јовић 15 3.98
11 МШ "др Изабел Емсли Хатон" Сретен Јовић 15 3.95
12 Економско-трговинска школа, Врање Сретен Јовић 15 3.99
13 Угоститељско-туристичка школа Ниш, Мајаковског 2 Ниш Саша Манић, Драган Петровић 30 3.95
14 Угоститељско-туристичка школа Ниш, Мајаковског 2 Ниш Саша Манић 15 3.96
15 ОШ "Бора Станковић", Тибужде - Врање Сретен Јовић 15 3.94
16 ОШ "Бора Станковић", Тибужде - Врање Сретен Јовић 15 3.95
17 ОШ "Бранислав Нушић" Ратаје Сретен Јовић 15 3.97
18 ОШ "Бранислав Нушић" Ратаје Сретен Јовић 15 3.98

Укупно учесника: 339 | Просечна оцена: 3.95