Превенција дискриминације кроз форум театар

Каталошки број програма: 132  

Не

ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и омладине, Јована Миодраговића 27, 11080 Београд, office@cepora.org, 0605689421, 0631757565

Лидија Буквић, lidija.bukvic@cepora.org, 0605689421, 0605689421

Бранислава Поповић-Ћитић, Доктор дефектолошких наука , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Лидија Буквић Бранковић, Мастер дефектолог, ЦЕПОРА –Центар за позитиван развој деце и омладин

Бранислава Поповић-Ћитић, Доктор дефектолошких наука , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Весна Поповић, Дипломирани специјални педагог, Градски центар за социјални рад Београд; Милица Ковачевић, Доктор правних наука , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Марија Стојановић, Мастер дефектолог, ЦЕПОРА –Центар за позитиван развој деце и омладин; Марина Ковачевић Лепојевић, Доктор дефектолошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд; Лидија Буквић Бранковић, Мастер дефектолог, ЦЕПОРА –Центар за позитиван развој деце и омладин; Ана Параушић , Мастер менаџер безбедности, Институт за криминолошка и социолошка истраживања

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређење компетенција за употребу форум театра у превенцији дискриминације у школском окружењу.

Програмом обуке унапредила би се: знања о антидискриминационим политикама, знања о форум театру и фазама креирања форум сцена са ученицима; знања о употреби форум театра у области дискриминације; вештине примене техника форум театра за рад на теми дискиминације; вештине модерирања интеракције између ученика у форум сценама.

По окончању обуке учесници ће моћи да: препознају погодне ситуације за унапређење знања и кориговање уверења ученика по питању дискриминације у школском окружењу; користе форум театар у раду са ученицима и подстакну их на искуствено учење кроз форум сцене; ојачају ученичке вештине препознавања и реаговања у ситуацијама дискриминације кроз интерактивне позоришне технике.

 • 1. дан
  • Дискриминација у школском окружењу: од правног оквира до праксе
  • Увод у форум театар
  • Фазе креирања форум сцена
  • Улога џокера – модератора у процесу учења кроз форум театар
  • Планирање активности превенције дискириминације

30

дана: 1
бодова: 8

3.000 динара. Цена обухвата: штампани материјал, приручник и водич за реализацију едукативних радионица, послужење за време обуке, штампање сертификата, хонорар за реализаторе, координатора и организатора обуке.