Раст и развој деце кроз препознавање и правилно усмеравање њихових капацитета и способности

Каталошки број програма: 164  

Не

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда бр.6, csuleskovac@gmail.com, 016214555 , 016214555

Лидија Крстић Стојичић, lidija@csuleskovac.edu.rs, 016214555, 0668558565, 016214555

Драгана Васић Стевић, Дипломирани психолог, Средња школа Гимназија, Шилово; Јелена Станимировић, Дипл. правник, Центар Моодрост, Ниш; Емилија Стаменковић, Дипломирани доктор медицине, Центар Моодрост, Ниш; Јелена Тодоровић , Струковни васпитач специјалиста, Основна школа "Доситеј Обрадовић" Партеш

Драгана Васић Стевић, Дипломирани психолог, Средња школа Гимназија, Шилово; Јелена Станимировић, Дипл. правник, Центар Моодрост, Ниш; Емилија Стаменковић, Дипломирани доктор медицине, Центар Моодрост, Ниш

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање и надоградња постојећих знања и вештина наставника за психичко стање детета, евентуалну помоћ и усмеравање ка педагошко-психолошкој служби. Усавршавање способности и знања о психoлошким компетенцијама наставника и ученика.

Процењивање и индивидуално унапређивање знања наставника о свим фазама развоја деце, задацима свих развојних фаза и о евентуалним грешкама, а самим тим и каснијим проблемима у животу, функционисању и учењу. Информисање наставника о понашању детета које припада датом типу личности, начинима и могућностима како да се наставници носе са тим и како да искористе специфичне карактеристике (црте) личности за ефикасно учење, а на крају за ефикасну наставу и даље усмеравање детета. Информисање и разумевање наставника шта су психолошке компетенције и зашто су битне за психички живот, развој и учење. Унапређивање знања наставника о психичком здрављу и раном развоју деце, са посебним акцентом на учење и на ефикасност наставе.

Након завршене обуке учесници ће бити у стању да: - препознају, разумеју и објасне тренутно психичко стање детета - помогну детету у складу са својим способностима и могућностима и да препознају када да дете усмере ка ППС - реше горуће проблеме на самом часу или на часовима одељенског старешине, не нарушавајући психичко здравље детета и не ометајући наставу - поштујући своје и ставове деце, као и њихове границе, приближе деци тему на часу и да успеју да одрже комуникацију на демократском нивоу - схвате и примене зњања о психолошким компетенцијама које ће детаљно и на посебан начин бити представљене на обуци, а које су врло важне за психички живот особе, комуникацију како у учионици, тако и између колега.

 • 1. дан
  • Уводни део
  • Типови личности
  • Компетенције за обраду емоција Целовитост и константност
  • Компетенције за обраду емоција – Неутрализација и ментализација
  • Компетенције за обраду емоција – Толеранција на фрустрацију и амбиваленцију
  • Кометенције за обраду емоција – Воља и иницијатива
  • Закључак и евалуација
  • Паузе

30

дана: 1
бодова: 8

1.800,00 динара. У цену су урачунати: хонорари реализатора програма, порези и доприноси на ауторски хонорар, радни материјал.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Драгана Васић Стевић, Јелена Станимировић, Емилија Стаменковић 27 3.83
2 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Драгана Васић Стевић, Јелена Станимировић, Емилија Стаменковић 28 3.86
3 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Драгана Васић Стевић, Јелена Станимировић, Емилија Стаменковић 22 3.86
4 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Драгана Васић Стевић, Јелена Станимировић 30 3.88
5 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Драгана Васић Стевић, Емилија Стаменковић 30 3.95

Укупно учесника: 137 | Просечна оцена: 3.88