Поглед у будућност

Каталошки број програма: 382  

Не

Академија Филиповић, Кнеза Лазара Л2 лок.15 и 16, 35000 Јагодина, akademijafilipovic@gmail.com, 0638249999, 0358200999

Братислав Филиповић, akademijafilipovic@gmail.com, 0358200999, 0638249999

Братислав Филиповић, мастер економије , Академија Филиповић доо,; Предраг Стевановић, професор основа технике и информатике, ОШ „Лаза Костић“ Нови Београд

Дона Стевановић, дипломирани инжењер електротехнике, АД Електромреже Србије; Надица Савић Ћујић, Дипломирани физичар, ОШ „Бошко Ђуричић“ – Јагодина; Јелена Милутиновић, Техничар друмског саобраћаја, Академија Филиповић; Лука Антић, Дипломирани менаџер безбедности, Академија Филиповић

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развој дигиталних компетенција наставника и ученика кроз процес осаврмењавања наставе; Оснаживање наставника за коришћење информационо-комуникационих технологија у сврху унапређења квалитета наставе;

Упознавање наставника, васпитача и стручних сарадника са могућностима примене интерактивне табле, Оспособљавање и усавршавање наставника за коришћење одговарајућег хардвера и софтвера. Упознавање наставника са специфичностима разних типова интерактивних табли и могућности имплементације и примене у наставни процес; Оспособљавање наставника, васпитача и стручних сарадника у раду са софтверским пакетима за коришћење интерактивне табле у настави; Израда интерактивних наставних материјала; Интеграција мултимедијалних материјала у интерактивне вежбе;

Самостално користе информационе технологије у циљу реализације наставе на савремени начин; Креирају мултимедијалне-интерактивне садржаје, које ће презентовати уз помоћ интерактивне табле;

  • 1. дан
    • Интерактивне табле у настави
    • Коришћење интерактивне табле
    • Програмски пакет Roqed Science
    • Програмски пакет Roqed PhysicsLab

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 4.900 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Горачићи", Горачићи Дона Стевановић, Јелена Милутиновић 23 3.88
2 ОШ "Јован Цвијић" Владимирци Дона Стевановић, Надица Савић Ћујић 19 3.78
3 ОШ "Јован Цвијић" Владимирци Јелена Милутиновић, Лука Антић 16 3.91
4 ОШ "Доситеј Обрадовић", Фаркаждин Дона Стевановић, Надица Савић Ћујић 15 3.75
5 Основна школа "Душан Радовић", Бор Дона Стевановић, Надица Савић Ћујић 28 3.91

Укупно учесника: 101 | Просечна оцена: 3.85