Примена слободног софтвера у настави

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 384  

Да

Удружење професора информатике Србије, Нови Сад, Пастерова 14/11, upis.ks@gmail.com, 0603020748

Горан Јовишић, upis.ks@gmail.com, 0603020748, 0603020748

Горан Јовишић, Професор информатике, Карловачка гимназија, Сремски Карловци

Младен Јовановић, Дипл проф. техн. образ., Дипл. маш. инж., Основна школа „Мирослав Антић“, Ниш; Јовица Стаменковић, дипл. инж. електротехнике , Техничка школа, Власотинце

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Промоција употребе слободног лиценцног софтвера. Значај поштовања ауторских и сродних права. Смањивање употребе пиратског софтвера Обука за коришћење конкретних програмских алата слободног софтвера

Упознавање са предностима слободног лиценцног и бесплатног софтвера у редовном и инклузивном образовању, употреба бесплатног офис пакета. Примена слободног софтвера у пракси. Обучити наставнике да користе слободан софтвер и да вештине и знања стечене обуком пренесу на ученике. Указати на заначајне финансијске уштеде које се постижу коришћењем лиценцираног а бесплатног софтвера. Осавремењивање наставе, смањење степена софтверске пиратерије у образовним институцијама. Повећани ефекти наставе. Развити основни, напредни и професионални ниво употребе рачунара у настави и администрацији школе. Формирање навике коришћења легалног софтвера кроз поштовање ауторских права.

Учесници ће бити обучени да преузму, инстaлирју, покрену и користе апликације опен офиса и др. Усвојиће навике коришћења легалног софтвера и поштовање ауторских права. Биће обучени за рад у програмима за обраду аудио/видео формата, креирање презентација, едитованје текста, рад са подацима са интернета. Повезаће научене целине у мултимедијалнепрезентације и припреме за час и у настави. Обучиће се да могу да користе овај софтвер за рад у инклузији.

 • 1. недеља
  • Значај софтверске лиценце, Ауторска права
 • 2. недеља
  • Libre Office и програм Writer
 • 3. недеља
  • Алат за израду мултимедијалних презентација Impress
 • 4. недеља
  • Програм за снимање и обраду аудио сигнала „Audacity“
  • Евалуација програма

30

недеља: 4
бодова: 32

5000 динара. Хостинг сајта, хонорари реализатора са порезима и доприносима. Путни трошкови за завршни сусрет, набавка израда уверења административни послови.