Основе медијске писмености у образовању

Каталошки број програма: 122  

Не

ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој, Владе Зечевића 18/12, 15300 Лозница, office@habitus.rs, 063353625

Мирко Марковић, profmirko@gmail.com, 015893006, 0643989720

Мирко Марковић, , Гимназија "Вук Караџић"; Слађана Миленковић, доктор књижевних наука, ВШССВПИ Сирмијум, Сремска Митровица

Мирко Марковић, , Гимназија "Вук Караџић"; Слађана Миленковић, доктор књижевних наука, ВШССВПИ Сирмијум, Сремска Митровица; Маријана Ристић, Дипломирани професор разредне наставе, Предшколска установа „Пчелица“, Сремска Митровица; Мирјана Николић, Доктор психолошких наука, ВШССВПИ Сирмијум, Сремска Митровица; Жељко Николић, мастер технике и информатике, ОШ „Кадињача“, Лозница; Дарко Дражић, Дипломирани инжењер информационих систем, Висока школа струковних студија за васпитаче и пос

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развијање медијске писмености васпитача, наставника и стручних сарадника кроз критичко вредновање медија и њихових садржаја и унапређивање знања потребних за коришћење и креирање дигиталних садржаја у функцији васпитања и образовања.

- Упознати учеснике са основним теоријским поставкама у вези са појмом медијске културе, развојем индустрије масмедија и ефектима - Развијати код учесника критичку процену медија, медијских садржаја и извора информација, као и етички и легални аспект употребе медија; - Развити основне дигиталне компетенције учесника потребне за коришћење и креирање медијских садржаја у васпитању и образовању; - Упознати учеснике са значајем и могућностима употребе медијских садржаја у образовању; - Унапредити компетенције наставника, васпитача и стручних сарадника за коришћење и креирање дигиталних садржаја који мотивишу и подстичу укључивање деце/ученика у образовни и васпитни процес и унапређују активности у предшколској установи и школи;

- Учесници упознати са појмом медијске културе, ефектима индустрије масмедија, димензијама медијске писмености; - Учесници развили свест о утицају медија, критички став према медијима и медијским садржајима, познају начине избора медијских садржаја, употребе у односу на злоупотребу медија и умеју да воде рачуна о приватности; - Учесници познају и користе одговарајуће ИКТ алате који доприносе дигиталним компетенцијама; - Учесници познају значај и могућности употребе медија у образовању, као и потребне вештине за развој медијске писмености; - Учесници оспособљени за коришћење и креирање дигиталних садржаја у сврху унапређивања васпитно-образовног рада у предшколској установи и школи;

 • 1. дан
  • Медијска култура и медијска писменост
  • Ефекти медија - како медији утичу на нас
  • Пауза
  • Критички однос према медијима и развијање медијске писмености
  • Пауза за ручак
  • ИКТ алати и њихова употреба у комуникацији и креирању дигиталних садржаја у образовању и васпитању
  • Употреба медија и дигиталних садржаја у васпитно-образовном процесу

30

дана: 1
бодова: 8

2.500 дин по учеснику - укупна цена обуке 75.000 динара (у цену је укључен: радни материјал за учеснике обуке, ауторски хонорар за ауторе и хонорари за реализаторе програма, административни и трошкови комуникације); путни трошкови и (по потреби) смештај се накнадно плаћају у договору са организатором; организација семинара и послужење спадају у трошак установе која организује семинар.