Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Каталошки број програма: 178  

Не

Удружење Група Мост, Угриновачки пут 25. део бр.19.11080 Земун, Србија, Београд, grupa.most@gmail.com, 0645550229, ,

Снежана Лазаревић, sneza.lazarevic@gmail.com, 062756572, 0645550229,

Милена Јеротијевић, дипломирани психолог , Група МОСТ ; Сњежана Мрше, дипл. психолог и мастер мировних студија, Група МОСТ;

Милена Јеротијевић, дипломирани психолог , Група МОСТ ; Сњежана Мрше, дипл. психолог и мастер мировних студија, Група МОСТ; Владица Тошић, Професор разредне наставе, ОШ „Ратко Вукићевић„ Ниш ; Весна Богосављевић, Професор педагогоје , Основна школа „Слободан Секулић„, Ужице ; Вера Муждека, Дипломирани хемичар , ; Валентина Завишић, Дипломирани дефектолог , Иницијатива за инклузију ВеликиМали ; Соња Париповић, професор разредне наставе , ОШ „Соња Маринковић„, Нови Сад ; Радмила Гошовић, Професор филизофије , Група МОСТ ; Наташа Милојевић, Дипломирани психолог , /; Милена Васић, Дипломирани педагог , ОШ ''Бата Булић'' Петровац на Млави ; Милена Маринковић, Професор разредне наставе , ОШ „Бранко Радичевић„, Бујановац ; Љубица Јокић, професор педагогије и психологије , ОШ „Милан Мијалковић„ Јагодина ; Љиљана Стојановић, Специјалиста наставе математике , Средња техничка школа Зајечар; Гордана Ђигић, доктор психолошких наука , Филозофски факултет у Нишу ; Душанка Ћировић, школски психолог-педагог , ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић„ Крагујевац ; Стаменка Судар, Дипломирани психолог , Средња економска школа Сомбор ; Драгица Миражић Немет, дипломирани психолог , ОШ „Соња Маринковић” Нови Сад ; Борислава Максимовић, Дипломирани психолог , /;

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за поучавање и учење

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Повећање укључености и квалитета образовања за све ученике. Осигурање напредовања и спречавање испадања ученика из образовања. Повећање компетенција наставника да препозна и подстиче развој капацитета свих ученика уз уважавање различитости.

Упознавање са: - процедуром долажења до свеобухватних података о ученику и писања педагошког профила; - израдом плана индивидуализације и ИОП-а; - начином и динамиком праћења и ревизије ИОП-а; - планирањем часа у одељењима која похађају и ученици којима је потребна додатна подршка, на начин који обезбезбеђује учешће свих; - особеностима даровитих ученика и врстама подршке која им је потребна у образовању; - поступцима и вештинама управљања школом и одељењем које похађају деца из осетљивих група.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1. Увод и отварање2. Шта је инклузивно образовањеПауза3. Како идентификовати потребе за подршком у образовањуПауза за ручак4. Техника и израде педагошког профилаПауза5. Стратегије рада са даровитим ученицима2. дан1. Шта је индивидуални образовни планПауза2. Планирање подршке у образовању Пауза за ручак3. Кораци, поступци и израда ИОП-а и приказ поступака и техника за евалуацију и ревизију ИОП-аПауза4. Планирање часа 5. Затварање и евалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 16

3.170 У цену су укључени путни трошкови, смештај и хонорари за две водитељке обуке, сви доприноси предвиђени законом и административни трошкови Организације.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Техничка школа "23. мај", Панчево Милена Јеротијевић, Радмила Гошовић 22 3
2 ОШ "Јован Цвијић", Сирча, Краљево Милена Васић, Душанка Ћировић 28 3.96
3 Београд, ОШ Арчибалд Рајс Сњежана Мрше, Валентина Завишић 30 3.82
4 Ниш, ОШ Мирослав Антић, Књажевачка 156 Владица Тошић, Милена Маринковић 30 3.92
5 Панчево, Гимназија "Урош Предић", Игњата Барајевца 5 Радмила Гошовић, Наташа Милојевић 19 3.81