Office 365 у реализацији наставе

Каталошки број програма: 344  

Не

Академија Филиповић, Кнеза Лазара Л2 лок.15 и 16, 35000 Јагодина, akademijafilipovic@gmail.com, 0638249999, 0358200999

Братислав Филиповић, akademijafilipovic@gmail.com, 0358200999, 0638249999

Братислав Филиповић, мастер економије , Академија Филиповић доо,; Предраг Стевановић, професор основа технике и информатике, ОШ „Лаза Костић“ Нови Београд

Предраг Стевановић, професор основа технике и информатике, ОШ „Лаза Костић“ Нови Београд; Драгана Мандић, Дипломирани професор историје, Железничка техничка школа; Дона Стевановић, дипломирани инжењер електротехнике, АД Електромреже Србије; Надица Савић Ћујић, Дипломирани физичар, ОШ „Бошко Ђуричић“ – Јагодина

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развијање компетенција за употребу онлајн алата применом Office-а 365; Оспособљавање запослених у образовним установама за примену Office-а 365 за ефикаснију и сигурнију комуникацију ради унапређења рада установе;

Развијање компетенција за коришћење онлајн алата применом Office-а 365 у креирању и размени наставних материјала; Стицање знања о коришћењу апликација у оквиру пакета Office 365; Развијање способности креирања наставног материјала у онлајн окружењу коришћењем различитих апликација; Развијање свести полазника за ефикаснијом и сигурнијом комуникацијом применом пакета Office 365 у циљу унапређења рада уставоне;

Наставници користе онлајн алате за креирање наставних материјала; Разумеју предности коришћења онлајн апликација; Чувају и организују податке у онлајн окружењу; Користе онлајн окружење за реализацију наставе;

 • 1. дан
  • MS Office 365
  • Електронска пошта - Outlook
  • Сервиси у облаку (cloud services) – OneDrive
  • Обрада текста - Word
  • Табеларна израчунавања - Excel
  • Мултимедијална презентација - PowerPoint
  • Упитници - Forms
  • Иновативни приступ настави
  • Онлајн настава - Teams
 • 2. дан
  • Онлајн настава – Teams – наставни материјал
  • Онлајн настава – Teams – видео конференција
  • Онлајн настава – Teams – задавања задатака
  • Онлајн настава – Teams – оцењивање ученика
  • Дељење видео записа - Stream
  • Презентовање наставног садржаја - Sway
  • Друштвена мрежа - Yammer
  • Креирање планова - Planner
  • Рекапитулација и евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 5.900 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Марко Орешковић" Нови Београд Драгана Мандић, Дона Стевановић 30 3.96
2 ОШ "Ратко Митровић" Предраг Стевановић, Драгана Мандић 30 3.97
3 Основна музичка школа "Невена Поповић", Гроцка Предраг Стевановић, Дона Стевановић 30 3.89
4 Основна музичка школа "Невена Поповић", Гроцка Драгана Мандић, Надица Савић Ћујић 29 3.87

Укупно учесника: 119 | Просечна оцена: 3.92