Јавни говор – технике излагачке писмености

Каталошки број програма: 460  

Не

Изражајност, Славонских бригада 50, Београд, izrazajnost@gmail.com, 0601333033

Милан Босиљчић, izrazajnost@gmail.com, 0601333033, 0644274506

Слободан Роксандић, ,

Агота Виткаи-Кучера, Доктор наука и доктор уметности, Универзитет у Новом Саду Академија уметности; Милан Босиљчић, , ; Слободан Роксандић, , ; Марко Миловановић, ,

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развијање језичких компeтенција унапређивањем културе говора наставника

Оспособљавање наставника за разговетно, разложно, динамично, изражајно говорење. Овладавање техникама кост-абдоминалног дисања и респираторних пауза током говорења који олакшавају говорну интерпретацију. Овладавање сигналима говорне интерпункције (логички акценат, мисаоне целине и пауза). Овладавање стратегијама излагачке писмености. Развијање вештина невербалне комуникације.

Учесници обуке: • Овладаће вештинама правилног дисања приликом говорне интерпретације • Знаће вештине изражајног говорења и умеће да их употребе • Разумеће утицај невербалне комуникације на говорно артикулисање • Унапредиће своју излагачку писменост

 • 1. дан
  • 1. Дикција – технике кост-абдоминалног дисања, артикулација.
  • Пауза
  • Дикција – технике говорне интерпункције и сликовитост у говору.
  • Пауза за ручак
  • Телесна невербална комуникација
  • Примена техника излагачке писмености

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00. У цену су урачунати хонорари за аутора, реализаторе, координатора, путни трошкови, трошкови освежења и ручка, материјали за учеснике (штампани и на диску).