Организација додатне наставе - одабране теме за радознале ученике

Каталошки број програма: 429  

Не

Стручно удружење пријатеља математике и информатике Србије ''МАТЕМАТИСКОП'', Деспота Оливера бр. 6, Београд, office@matematiskop.co.rs, 0112413403, 062769759 , 0113087958

Филип Нинковић, office@matematiskop.co.rs, 0112413403, 062769759, 0113087958

Владимир Стојановић, Магистар математичких наука, Саобраћајни факултет универзитета у Београду

Јагода Ђинђић Тасевски, дипломирани математичар, ОШ „Јелена Ћетковић“ ; Никола Вигњевић, мастер, ОШ „Илија Бирчанин“; Марија Вученовић, професор разредне наставе, ОШ ,,Ћирило и Методије"; Горан Антонијевић, Дипломирани математичар, ОШ “8. септембар“; Ана Анић, дипломирани математичар, Фармацеутско- физиотерапеутска школа; Јелена Ковачевић, професор разредне наставе, ОШ Дринка Павловић; Владимир Стојановић, Магистар математичких наука, Саобраћајни факултет универзитета у Београду; Милена Милановић, дипломирани математичар, ОШ ,,Ћирило и Методије"; Нинослав Ћирић, доктор математичких наука, Собраћајни факултет - Београд; Милијана Ковачевић, дипломирани математичар, ОШ Светозар Милетић; Митхат Лукач, дипломирани информатичар, ОШ Десанка Максимовић Нови Пазар; Предраг Стељић, дипломирани математичар, ОШ ,,Влада Аксентијевић"

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Општи циљ програма је обучавање наставника за квалитетну припрему и извођење додатне наставе прилагођене узрасту ученика и календару додатних активности ученика у школи и ван школе.

Специфични циљеви обуке су упознавање наставника са посебним темама за додатну наставу које се не обрађују у редовној настави. Наставницима се сугерише од ког нивоа редовне наставе треба укључити виши ниво за теме за које се предвиђа и додатна настава. Такође наставници се упознају са одговарајућом литературом. Последица оваквог рада је повећано интересовање ученика за математику и повећано интересовање за учествовање на математичким такмичењима.

Комплексније ангажовање наставника у анимирању радозналих ученика. Квалитетно проширивање знања учесника обуке о темама које се не изучавају у редовној настави.

 • 1. дан
  • Додатна настава са темама из геометрије (Углови у кругу, Тетивни четвороугао, Правилни многоугао).
  • Пауза
  • Додатна настава из алгебре - дељивост бројева, Дирихлеов принцип, конгруенције, Диофантове једначине
  • Пауза
  • Упутство за израду радионица
  • Израда радионица
  • Пауза
  • Презентације радионица
  • Округли сто

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 4 000 динара. У цену улази обрачун путних трошкова, хонорари аутора и реализатора, као и трошкови закупа просторија, освежења и послужења. Материјали које добијају учесници обуке бесплатни су.