Кооперативни приступ у савременој настави физичког и здравственог васпитања

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 1072  

Да

Удружење педагога физичке културе Ниш, Страхињића Бана 2А, upfknis@yahoo.com, 0658910030

Небојша Стојановић, upfknis@yahoo.com, 0658910030, 0606644501

Небојша Стојановић, дипломирани педагог за физичку културу, Медицинска школа „Др Миодраг Лазић“ Ниш; Ратко Станковић, Доктор наука физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања Унив. у Нишу ; Саша Бубањ, Доктор наука физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу

Небојша Стојановић, дипломирани педагог за физичку културу, Медицинска школа „Др Миодраг Лазић“ Ниш; Ратко Станковић, Доктор наука физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања Унив. у Нишу ; Саша Бубањ, Доктор наука физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу

физичко васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
васпитач у предшколској установи - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање компетенција и мотивисање наставника за примену кооперативног приступа у настави физичког и здравственог васпитања, прилагођеног савременим условима рада, новим законским оквирима и измењеним наставним плановима и програмима

Упознавање са карактеристикама кооперативног приступа у настави фЗВ-интегрисање когнитивног учења у ФЗВ, социјална интеграција рањивих група ученика, развој различитих вештина (когнитивних,моторичких итд), увођење различитих исхода учења и стицање различитих искустава са игром). Улога наставника у кооперативном приступу у настави ФЗВ; улога физичке активности и спорта у кооперативном приступу у настави ФЗВ (пребацивање тежишта са победе на забаву, стављање у други план различитост нивоа способности). Овладавање припремом, реализацијом и начинима вредновања специфичних модела физичких активности у коперативном приступу. Бенефити кооперативног приступа у настави ФЗВ. Примена апликације “Kahoot” у реализацији ФЗВ у међупредметном повезивању

Наставник је у потпуности оспособљен за самосталну припрему, реализацију и вредновање специфичних модела физичких активности кооперативног приступа у настави физичког и здравственог васпитања; савладавање коришћења и примене апликације “Kahoot” намењене реализаторима наставе ФЗВ у међупредметном повезивању

 • 1. недеља
  • Кооперативни приступ савременој настави физичког васпитања: концепт, здравствени и социјални аспекти
  • Улога наставника у кооперативном приступу савременој настави физичког и здравственог васпитања
 • 2. недеља
  • Физичка активност и спорт као средство у кооперативном приступу савременој настави ФЗВ
  • Доступни алати за процену и самопроцену у кооперативном приступу савременој настави ФЗВ
  • Примена програма за израду квизова и међупредметно повезивање
 • 3. недеља
  • Савремене технологије у кооперативном приступу савременој настави ФЗВ
  • Специфични модели вежбања карактеристични за кооперативни приступ настави ФЗВ

45

недеља: 3
бодова: 24

Цена по учеснику је 2.000 динара. У цену су урачунати трошкови рада реализатора, обезбеђивање ЛМС платформе, трошкови материјала, поштански и административни трошкови.