Партиципација у вртићу – од учествовања до (су)деловања

Каталошки број програма: 840  

Не

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум, Змај Јовина 29, 22 000 Сремска Митровица, sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs, 022621864, 022622231 , 022621864

Гордана Мијаиловић, vs.gordana.mijailovic@gmail.com, 022621864, 0691777002, 022621864

Марија Маловић, Мастер педагог, ПУ „Др Сима Милошевић“, Земун; Вања Јовановић, Мастер филолог, ОШ Душко Радовић, Н. Бг и ОШ Раде Кончар Земун; Милијана Лазаревић, мастер педагог, Висока школа струковних студија за васпитаче и пос

Марија Маловић, Мастер педагог, ПУ „Др Сима Милошевић“, Земун; Исидора Кораћ, доктор наука – педагошке науке , Висока школа струковних студија за васпитаче; Вања Јовановић, Мастер филолог, ОШ Душко Радовић, Н. Бг и ОШ Раде Кончар Земун; Милијана Лазаревић, мастер педагог, Висока школа струковних студија за васпитаче и пос

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Оснаживање практичара за заузимање рефлексивног приступа развијању праксе вртића у циљу грађења партиципативних односа деце и одраслих.

Стицање нових и продубљивање постојећих знања о партиципацији; Грађење заједничког разумевања партиципације и оснаживање за идентификацију њених различитих нивоа у пракси вртића; Увиђање значаја рефлексивности практичара као предуслова за развој праксе засноване на партиципацији; Оснаживање практичара да проширују простор за активно учешће деце и одраслих у развијању праксе вртића.

Очекује се да ће полазници након завршене обуке: - Бити упознати са различитим значењима партиципације и њиховим импликацијама на праксу вртића; - Моћи да идентификују различите нивое партиципације деце и одраслих у пракси вртића; - Бити оснажени да критички преиспитују сопствену праксу и њен даљи развој заснивају на рефлексији; - Развити професионалну осетљивост за уважавање различитих контекстуалних фактора који утичу на развијање партиципативне праксе; - Бити мотивисани за проналажење нових путева развоја праксе засноване на аутентичној партиципацији.

 • 1. дан
  • Значење и значај партиципације
  • Различита идеолошка полазишта као оквир и простор за партиципацију
  • пауза
  • Нивои партиципације у пракси вртића – да ли је учествовање исто што и суделовање?
  • пауза
  • Рефлексивни практичар – од конзумента знања до „теоретичара у акцији
  • пауза
  • Партиципација у вртићу: од идеје до реализације
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику (за групу од 30 учесника) је 2500 динара и укључује хонораре за ауторе и реализаторе, радни и потрошни материјал, штампу материјала за учеснике. Путни трошкови и смештај нису урачунати у цену и обрачунавају се у зависности од места реализације.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичарте "Сирмијум", Сремска Митровица Марија Маловић, Милијана Лазаревић 21 4
2 Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare "Sirmijum" Марија Маловић, Исидора Кораћ, Милијана Лазаревић 28 3.98
3 Предшколска установа "Љубица Вребалов" Исидора Кораћ, Милијана Лазаревић 29 3.95
4 Предшколска установа "Пчелица", Сремска Митровица - објекат "Маслачак" Исидора Кораћ, Милијана Лазаревић 30 4

Укупно учесника: 108 | Просечна оцена: 3.98