Деца уче свим чулима и целим телом

Каталошки број програма: 812  

Не

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум, Змај Јовина 29, 22 000 Сремска Митровица, sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs, 022621864, 022622231 , 022621864

Гордана Мијаиловић, vs.gordana.mijailovic@gmail.com, 022621864, 0691777002, 022621864

Гордана Степић, Доктор дидактичко-методичких наука, Државни универзитет у НП, Висока школа "Сирмијум"; Дејан Савичевић, доктор наука, Висока школа струковних студија за васпитаче и пос; Милијана Лазаревић, мастер педагог, Висока школа струковних студија за васпитаче и пос

Марија Маловић, Мастер педагог, ПУ „Др Сима Милошевић“, Земун; Гордана Степић, Доктор дидактичко-методичких наука, Државни универзитет у НП, Висока школа "Сирмијум"; Дејан Савичевић, доктор наука, Висока школа струковних студија за васпитаче и пос; Милијана Лазаревић, мастер педагог, Висока школа струковних студија за васпитаче и пос

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Јачање капацитета практичара за развијање интегрисаног приступа учењу кроз креирање средине у којој деца могу да истражују свим чулима и целим телом.

Стицање нових и продубљивање постојећих знања о интегрисаном приступу учењу са фокусом на учење свим чулима и целим телом; Богаћење искуства практичара кроз учење свим чулима и целим телом; Оснаживање практичара за критичко преиспитивање властите праксе у погледу заступљености учења свим чулима и целим телом; Разумевање сопствене улоге у крирању физичког окружења које подржава учење свим чулима и целим телом, као и различите естетске доживљаје деце предшколског узраста; Мотивисање и оснаживање практичара да самостално креирају средину која подржава учење свим чулима и целим телом, као и различите естетске доживљаје деце предшколског узраста.

Очекује се да полазници након завршене обуке: - разумеју карактеристике и значај учења свим чулима и целим телом као окоснице интегрисаног учења; - разумеју властиту улогу у крирању физичког окружења које подржава учење свим чулима и целим телом, као и различите естетске доживљаје деце предшколског узраста; - умеју да идентификују предности и недостатке властите праксе у односу на карактеристике учења свим чулима и целим телом; - буду мотивисани за покретање акција у својој пракси у правцу креирања средине у којој ће деца моћи да истражује целим телом и свим чулима и имати различите естетске доживљаје.

 • 1. дан
  • Деца уче свим чулима и целим телом као карактеристика интегрисаног учења
  • Учење свим чулима и целим телом: где смо сада?
  • Учење свим чулима и целим телом: где се крију наше прилике?
  • Пауза
  • Учење свим чулима
  • Пауза
  • Учење целим телом
  • Пауза
  • Учење свим чулима и целим телом у реалном програму
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику (за групу од 30 учесника) је 2500 динара и укључује хонораре за ауторе и реализаторе, радни и потрошни материјал, штампу материјала за учеснике. Путни трошкови и смештај нису урачунати у цену и обрачунавају се у зависности од места реализације.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare "Sirmijum" Гордана Степић, Дејан Савичевић, Милијана Лазаревић 28 3.94

Укупно учесника: 28 | Просечна оцена: 3.94