„Са Пепељугом око света – Пројектно планирање у вртићу”

Каталошки број програма: 692  

Не

Предшколска установа Наша радост, Антона Ашкерца бб, 24000 Суботица, nasaradost@mts.rs, 024646410, 024646411, 024646411

Виолета Врцељ Одри, violeta.vodry@gmail.com, 024646430, 0654100294, 024646411

Виолета Врцељ Одри, Дипломирани педагог, ПУ "Наша радост"; Наташа Врапчевић, Васпитач, ПУ „Наша радост„ ;

Виолета Врцељ Одри, Дипломирани педагог, ПУ "Наша радост"; Наташа Врапчевић, Васпитач, ПУ „Наша радост„ ;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање учесника за пројектно планирање на нивоу васпитне групе и вртића.

Упознавање учесника са процесом и принципима пројектног приступа у раду са децом; Упознавање учесника са могућностима укључивања породице и локалне заједнице у процес пројектног планирања; Упознавање учесника са могућностима праћења дечјег развоја; Оспособљавање учесника за вођење пројектног портфолија; Оспособљавање учесника за презентацију; Оспособљавање учесника за вођење тимског рада

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводне активностиУчење предшколског дететаПројектни приступПартнерство са родитељима и локалном заједницомПројектна документација - Праћење дечјег развоја и реализације пројекта и ЕвалуацијаПрезентација пројектаЗавршне активности

30

дана: 1
бодова: 8

1.500, 00 динара по учеснику. У цену је укључен хонорар за ауторе и реализаторе програма и радни материјал за учеснике. Нису укључени порези и доприноси за ауторски хонорар, трошкови пута и смештаја као ни исхрана за учеснике за време обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшколска установа "Каја", Индустријска бб, Љиг Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 28 3.97
2 Предшколска установа "11. април", вртић "Бисер", Омладинских бригада 106, Нови Београд Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 30 3.81
3 Предшколска установа "11. април", вртић "Бисер", Омладинских бригада 106, Нови Београд Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 30 3.92
4 Предшколска установа "Жил Верн", Ђорђа Никшића Јохана 30, Нови Сад Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 25 3.84
5 Предшколска установа "Пчелица", Добропољска бб, Неготин Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 30 3.82
6 Предшколска установа "Вини Пу", Гандијева 114 в, Нови Београд Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 27 3.95
7 Предшколска установа "Наша радост", Суботица, вртић "Санда Марјановић", Пазинска бр. 4 Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 30 3.81
8 Предшколска установа Студио за децу Змај, Београд, Османа Ђикића бр. 18 Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 20 3.98
9 Предшколска установа "Полетарац", Гордана Тодоровић бб, Сврљиг Виолета Врцељ Одри, Наташа Врапчевић 20 3.71

Укупно учесника: 240 | Просечна оцена: 3.87