Континуирано усавршавање професора који предају француски као страни језик, као и професора који у билингвалној настави предају остале предмете на француском језику

Каталошки број програма: 957  

Не

Удружење професора француског језика Србије, Студентски Трг бр. 3, 11000 Београд, ivan.centre@gmail.com, 0649997389

Иван Јовановић, ivan.centre@gmail.com, 0649997389, 0649997389

Иван Јовановић, Доктор филолошких наука, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет; Војка Миловановић, Доктор наука – филолошке науке, ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пожаревац; Милена Милановић, Мастер професор француског језика, Француски институт у Београду, Foreign Languages S

Иван Јовановић, Доктор филолошких наука, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет; Војка Миловановић, Доктор наука – филолошке науке, ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пожаревац; Весна Симовић, Доктор филолошких наука, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет; Селена Станковић, Доктор филолошких наука, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет; Јелена Јаћовић, Доктор филолошких наука, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет; Наташа Игњатовић, Мастер професор француског језика, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет; Вања Манић-Матић, Доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; Татјана Ђурин, Доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; Наташа Поповић, Доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; Стефан Здравковић, Мастер филолог, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет; Валентина Поповић, Професор француског језика и књижевности, Економско – трговинска школа Бор; Милена Милановић, Мастер професор француског језика, Француски институт у Београду, Foreign Languages S

страни језик

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Континуирано усавршавање професора француског језика развијањем нових техника наставе страног језика заснованих на когнитивном приступу, подизање ученикове мотивације за учење/усвајање франацуског језика

Прилагодити наставу/учење француског језика прагматичним циљевима као и потребама непосредне и посредне комуникације - усмене, писмене, путем нових технологија, променити менталитет и начин традиционалног односа ученик/наставник у оквиру учионице новим наставним техникама постављања и реализације задатака, непрекидно подстицати ученикову креативност, домишљатост, размишљање и изражавањена француском као страном језику. Циљ нашег рада је да изведемо наставнике и ученике из рутине, да претворимо учионицу у место стварних догађаја, место где се нешто дешава. Потребно је показати да је језик који се учи жив језик, богат, језик који се развија.

После завршене обуке наставници ће бити обучени да у својој наставној средини, у зависности од профила својих ученика и нивоа њиховог знања циљано код ученика развијају 4 компетенце: слушање, усмено изражавање, читање и школско писање и то путем непрестане интеракције и вежбама медијације (извештавање, резимирање, парафразирање итд). Очекује се да наставници вежбе замене задацима које ученици решавају индивидуално, у паровима или групно где се отвара простор за спонтану интеракцију. Наставник стиче вештину непрестаног организованог варирања наставних активности везаних за 4 компетенце, вештину коришћења нових технологија на часу чиме подстиче сопствену и ученикову инвентивност и мотивацију.

  • 1. дан
    • Комуникативни приступ у настави француског језика
  • 2. дан
    • Језичка вештина слушања, језичка вештина читања
  • 3. дан
    • Тестирање и евалуација, провера и оцењивање, анализа грешака у настави

30

дана: 3
бодова: 24

Појединачна цена по дану је 1000, 00 динара. Ако се семинар одржава у трајању од 2 дана, цена је 2000,00, а за три дана је 3000,00 динара (надокнада предавачима, локалним и централним координаторима, путни трошкови и смештај, радни материјал, освежење и лагани ручак).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Михајло Петровић Алас", Београд Иван Јовановић, Војка Миловановић, Јелена Јаћовић, Татјана Ђурин 60 3.89
2 ОШ "Михајло Петровић Алас", Београд Иван Јовановић, Војка Миловановић, Вања Манић-Матић, Татјана Ђурин 44 3.95

Укупно учесника: 104 | Просечна оцена: 3.92