Обука наставника за примену различитих метода учења у настави

Каталошки број програма: 513  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 031514624, 031514624

Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 0628086751, 031514624

Радица Благојевић-Радовановић, дипломирани психолог, ОШ „Алекса Дејовић„ Севојно/Ужице; Гордана Томоњић, професор педагогије, ОШ „Стеван Јоксимовић„ Рогачица и ОШ „Душан Јерковић„; Жана Бојовић, доктор педагошких наука, Учитељски факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу; Јасна Максимовић, доктор дефектолошких наука, Учитељски факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу

Радица Благојевић-Радовановић, дипломирани психолог, ОШ „Алекса Дејовић„ Севојно/Ужице; Гордана Томоњић, професор педагогије, ОШ „Стеван Јоксимовић„ Рогачица и ОШ „Душан Јерковић„

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Повећање компетенција наставника за методику учења.

- подизање нивоа свести код наставника о значају методике учења - повећање знања о Законској регулативи учења како се учи - обогаћивање знања наставника о различитим методама учења -повећање мотивисаности за рад -развијање иновативности и креативности за самостално креирање часа примењујући знања из методике учења - интензивнији тимски рад измећу наставника у циљу учвршћивања и ширења знања и вештина за примену метода учења

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник директора

1. дан Увод у обуку Значај овладавања методама и техникама учења за ученике и наставнике Метода текст са празнинама. Пауза за кафу. Метода тражења грешке Метода слоговне слагалице. Пауза за ручак. Метода загонетни охрабривачи Mетода уређивање одломка. Пауза за кафу. Mетода групе питања Израда сценарија за час Евалуација и затварање обуке

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику