Употреба Excel-а у извођењу наставе макроекономских тема за наставнике средњих школа економског усмерења и гимназија

Каталошки број програма: 1003  

Не

Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, 11000 Београд, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178 , 0112622734

Драган Стојковић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178, 0112622734

Никола Фабрис, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду; Милутин Јешић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду

Никола Фабрис, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду; Милутин Јешић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду

стручни предмети у средњем стручном образовању

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника средњих стручних школа економског усмерења и гимназија за примену Excel-а у реализацији макроекономских тема у настави

Упознавање наставника са досадашњим развојем макроекономије као научне дисциплине Упознавање наставника са могућностима употребе Excel-а у прикупљању и анализи макроекономских података и агрегата Подстицање наставника да примене методе симулације на једноставним макроекономским моделима у Excel-у Подстицање наставника да примене методе графичког приказа на једноставним макроекономским моделима у Excel-у Упознавање наставника са могућностима повезивања различитих начина представљања једноставних макроекономских модела у Excel-у Оспособљавање наставника да самостално креирају проблемске задатке у Excel-у везане за макроекономске проблеме

Наставници ће бити оспособљени да : Критички анализирају досадашњи развој макроекономије као економске дисциплине Сагледају ширу слику ефеката макроекономских политика Разумеју могућности употребе Excel-а у прикупљању и анализи макроекономских података и агрегата Реше једноставне макроекономске моделе у Excel-у применом методе симулације Креирају сопствени симулациони модел Примене методе графичког приказа на једноставним макроекономским моделима у Excel-у Пронађу најадекватнији начин за презентирање једноставног макроекономског модела у Excel-у Креирају проблемске задатке у Excel-у везане за макроекономске проблеме

 • 1. дан
  • Еволуција макроекономије као научне дисциплине
  • Пауза
  • Употреба Excel-а у табеларном приказу и симулацији појединих проблемских задатака
  • Пауза
  • Употреба Excel-а у графичком приказу и симулацији једноставних макроекономских модела
  • Пауза
  • Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

2000,00 дин. (укључен ПДВ, хонорари ра реализаторе, радни материјал, освежење и слано послужење када се курс реализује на Економском факултету)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Kamenička 6, Beograd Никола Фабрис, Милутин Јешић 8 3.84

Укупно учесника: 8 | Просечна оцена: 3.84